górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2023

Doceńmy osoby z wielkim sercem, które nie zważając na przeciwności losu pomagają potrzebującym. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2023. 

Konkurs Filantrop Krakowa ma długoletnią tradycję – od 24 lat Kraków szczególnie honoruje osoby i instytucje wrażliwe na potrzeby innych.

Celem konkursu jest wspieranie działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym i promowanie lokalnej filantropii, a także zachęcanie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania cennych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, a przede wszystkim wyłonienie filantropów działających wyłącznie z „potrzeby serca”.

Do 19 kwietnia 2024 r. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2023. Tytuł ten przyzwany jest corocznie osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom szczególnie zaangażowanym w  bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkankom i mieszkańcom Krakowa.

Kandydatki i kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydatura zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem/kandydatką).

Szukamy osób, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, które w roku 2023 podzieliły się swoją dobrocią i życzliwością z potrzebującymi. Wyjątkowa postawa wymaga uznania i wyróżnienia.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie tych wyjątkowych osób, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, aby wyrazić im wdzięczność, przyznając im tytuł Filantropa Krakowa A.D. 2023.

Zgłoszenia kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA, wypełniając formularz zgłoszeniowy należy składać:

Tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Bractwo Filantropii powoływane jest corocznie przez Prezydenta Miasta Krakowa, w jego skład wchodzą mi.in laureaci tytułu Filantrop Krakowa z poprzednich edycji.

Regulamin konkursu dostępny: Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Od 2018 r. zwiększono ilość przyznawanych tytułów (przyznawano trzy tytułu), aktualnie można ich łącznie przyznać pięć w kategoriach:

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod numerem telefonu: 12 616 78 04 oraz na www.filantrop.krakow.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z sylwetkami wszystkich dotychczasowych Filantropów Krakowa:

KONKURS „FILANTROP KRAKOWA”- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK