górne tło

Plan ogólny – składanie wniosków

Wydział Planowania Przestrzennego UMK zakończył dodatkowe spotkania z mieszkańcami w związku z przystąpieniem miasta do sporządzenia planu ogólnego. Wnioski można składać tylko do dziś, 26 kwietnia.

Spotkania odyły się:

Do tej pory krakowianie mieli możliwość konsultacji tego tematu podczas spotkań organizowanych przez planistów w lutym i marcu.

Mieszkańcy mogą składać wnioski do dziś, 26 kwietnia, wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii.

Przypomnijmy, plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Więcej o planie ogólnym pisaliśmy w osobnym komunikacie.