górne tło

VIII kadencja Rady Miasta Krakowa 2018 - 2024

30 kwietnia zakończy się VIII kadencja Rady Miasta Krakowa. Czas więc na podsumowanie jak wyglądało tych 5,5 roku w krakowskim samorządzie.

VIII kadencja Rady Miasta Krakowa rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku jest najdłuższą w historii funkcjonowania samorządu terytorialnego. Wynika to z nowelizacji przepisów wydłużających o rok kadencję rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz zmiany terminu wyborów samorządowych z października 2023 r. na kwiecień 2024 r.

Jednymi z najtrudniejszych zadań, z jakim się przyszło zmierzyć Radzie Miasta Krakowa były z pewnością pandemia koronawirusa, która wymusiła koordynację wielu działań mających na celu zadbanie o zdrowie i życie obywateli miasta oraz wybuch wojny w Ukrainie i przyjazd setek tysięcy uchodźców do Krakowa, wymagający szybkiego wprowadzenia wielu procedur zapewniających bezpieczeństwo zarówno im, jak i mieszkańcom miasta.

VIII kadencja Rady Miasta Krakowa była bardzo pracowita i efektywna. Rezultaty podjętych przez radę uchwał widać na ulicach miasta. Nie sposób wymienić wszystkich działań, ale kilka z nich zasługuje na przytoczenie. W Krakowie wprowadzono w życie tzw. uchwałę krajobrazową, która w rezultacie bardzo uporządkowała przestrzeń publiczną pod względem sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych. Wyodrębniono dwa nowe parki kulturowe - Park Kulturowy Nowa Huta oraz Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem. Powstało kilka nowych „zielonych” miejsc, m.in.: Park Zakrzówek, Park im. Wisławy Szymborskiej, rewitalizacji poddano Park Bednarskiego, Park Kurdwanów oraz zakupiono park Jalu Kurka. Uchwały Rady Miasta Krakowa pozwoliły na rozpoczęcie prac nad nową funkcją obszaru Wesoła. Otwarto linię tramwajową na Górkę Narodową, rozpoczęła się budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic, oddane zostały do użytku nowe szkoły, boiska i baseny. Zrealizowano ważne inwestycje dla miasta, m.in. Trasę Łagiewnicką i utworzono nowe połączenia międzydzielnicowe. Była to też kadencja, która bez wątpienia należała do samych mieszkańców, którzy mocno zaangażowali się w rozwój miasta, poprzez składanie wniosków do budżetu obywatelskiego oraz realizację inicjatyw lokalnych.

Prezydium RMK

W grudniu 2018 r. Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa został Dominik Jaśkowiec, pełnił tę funkcję do stycznia 2022 r. Wtedy  Przewodniczącym RMK został Rafał Komarewicz. Po objęciu przez niego mandatu poselskiego w październiku 2023 r. najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący RMK Artur Buszek zaczął pełnić obowiązki Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Krakowa VIII kadencji byli: Sławomir Pietrzyk (na stanowisku od grudnia 2018 r. do stycznia 2022 r.), Łukasz Wantuch (od grudnia 2018 r. do momentu rezygnacji z funkcji w lutym 2019 r.) Michał Drewnicki funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa pełni niezmiennie przez całą VIII kadencję -od grudnia 2018 r., Artur Buszek od stycznia 2022 r.

Ważne odznaczenia

W tej kadencji przyznano kolejne medale „Cracoviae Merenti”. Złoty Medal otrzymał Zamek Królewski na Wawelu (2020 r.). Srebrnym medalem uhonorowano: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, obecnie Muzeum Krakowa (2019 r.), Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (2020 r.), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dzisiaj Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2020 r.), Tygodnik Powszechny (2022 r.), Muzeum Narodowe w Krakowie (2022 r.), Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (2022 r.). Brązowy Medal „Cracoviae Merenti” trafił do rąk: dra inż. arch. Krzysztofa Wielgusa (2019 r.), prof. Jana Ostrowskiego (2020 r.), Mieczysława Kozłowskiego (2020 r.), Kazimierza Barczyka (2020 r.), prof.dr. hab. Andrzeja Białasa (2022 r.), prof. dr. hab. Jacka Purchli (2022 r.), Andrzeja Zaryckiego (2022 r.), Aleksandra Łodzi Kobylińskiego (2022 r.) oraz Piwnicy pod Baranami (2022 r.).

W czasie trwania kadencji przyznano także tytuły Honorowych Obywateli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Otrzymali je: prof. Antoni Dziatkowiak (2019 r.), Olga Tokarczuk (2021 r.), Andrzej Mleczko (2021 r.), Wanda Półtawska (2022 r.) oraz Jerzy Trela (2022 r.). Uchwałą nr LXXX/2291/22 Rady Miasta Krakowa z 16 marca 2022 r. zmieniły się zasady i tryb nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Zgodnie z uchwałą Rada Miasta Krakowa może przyznać
w ciągu trwania kadencji do pięciu tytułów Honorowego Obywatela.

Nagroda Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza

Od 2020 roku twórcom i promotorom kultury Europy Środkowo-Wschodniej za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury tego regionu przyznawana jest Nagroda Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza. Nagroda jest kontynuacją przyznawanej w latach 2005-2019 nagrody „Nowa kultura Nowej Europy”. Laureatami Nagrody Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza w latach 2020 – 2023 zostali: Oleg Sencow (2020 r.), Wojciech Ornat (2021 r.), Oksana Zabużko (2022 r.), Cezary Obracht – Prondzyński (2023 r.).

Jubileusze

27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin. 30 lat później na pamiątkę tamtego wydarzenia Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego XXX-lecia odrodzenia samorządu. Medal był wręczany osobom zasłużonym dla wspierania działań samorządu lokalnego Miasta Krakowa w ciągu ostatnich 30 lat. Medal pamiątkowy wybito w liczbie 200 sztuk, został on zaprojektowany przez profesora Jana Tutaja z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Rada Miasta w liczbach

Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak przedstawić trochę statystyki.

W latach 2018 – 2024 odbyło się ogółem 131 posiedzeń Rady Miasta Krakowa. 113 sesji zwykłych, 8 nadzwyczajnych, 10 uroczystych. Do Rady Miasta Krakowa wpłynęło 4157 projektów uchwał, a podjęto ich ostatecznie 3715. Radni uchwalili także 189 rezolucji. Odbyło się 1791 posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa, a te wydały 6539 opinii do projektów uchwał, przekazały 140 wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa oraz przygotowały 526 projektów uchwał (z czego 384 zostały przygotowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji).

Radni odbyli 856 dyżurów z mieszkańcami, w tym Przewodniczący RMK spotkał się z nimi podczas 39 dyżurów, a Wiceprzewodniczący 69 dyżurów. Złożyli również 6040 interpelacji i zapytań do Prezydenta Miasta Krakowa.

Do Rady Miasta Krakowa zgłoszono także 132 petycje.

 

 

Dane interpelacji wg stanu na 15 kwietnia 2024 r.

Pozostałe dane wg stanu na 9 kwietnia 2024 r.