górne tło

Uzyskaj dofinansowanie na wymianę starych urządzeń grzewczych

Trwa nabór wniosków o dotację w ramach programu „Stop smog”. Jeśli chcesz wymienić swoje stare, ponad 10-letnie wysokoemisyjne urządzenie grzewcze, np. kocioł gazowy, ogrzewanie olejowe, na spełniające standardy niskoemisyjne oraz dodatkowo wykonać termomodernizację budynku, do dziś, 30 kwietnia, złóż wniosek i uzyskaj dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania w ramach programu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 52 966,10 zł dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach, dla jednego lokalu.

Program „Stop smog” skierowany jest do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, tj. najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków.

Beneficjentami programu „Stop smog” mogą być osoby, których dochód miesięczny:

  1. w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 3 116,68 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 175% kwoty najniższej emerytury)
  2. w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty 2 226,20 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 125% kwoty najniższej emerytury).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, przesyłać na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków lub w wersji elektronicznej:

Wniosek składany elektronicznie winien zostać podpisany:

  1. profilem zaufanym
  2. podpisem kwalifikowanym
  3. podpisem osobistym (e-dowód).

Więcej informacji o naborze znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: Rynek Podgórski 1, pokój 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30 lub telefonicznie pod numerem infolinii Wydziału: 12 616 88 48.