górne tło

Kraków Najlepszym Gospodarzem 20-lecia Polski w UE

Kraków został uznany za Najlepszego Gospodarza 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Nagroda w tej kategorii została przyznana w Warszawie 25 marca przez redakcję gazety „Rzeczpospolita” w ramach podsumowania projektu „Samorządy Rzeczpospolitej. 20 lat Polski w UE”.

Ostatnie 20 lat było okresem szybkiego wzrostu polskiej gospodarki i dynamicznych przekształceń polskich gmin, powiatów, miast i regionów, co każdy z nas może dostrzec na co dzień. W związku z jubileuszem członkostwa Polski w Unii Europejskiej redakcja „Rzeczpospolitej” postanowiła podkreślić zmiany, jakie zaszły w tym czasie w Polsce lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządów. Kryteria, którymi „Rzeczpospolita” kierowała się przy wyborze laureatów Nagrody to w szczególności wzrost przychodów własnych na mieszkańca w latach 2004-2022 oraz wartość lokalnych inwestycji. W obu z nich Kraków okazał się bezkonkurencyjny, otrzymując tytuł „Najlepszego Gospodarza 20-lecia Polski w UE”.

Obecność w Unii Europejskiej to dla Krakowa 420 zrealizowanych projektów, dotyczących wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta, o łącznej wartości 9,7 mld przy dofinansowaniu rzędu 5,1 mld zł. Blisko połowa tych środków została wykorzystana w projektach z zakresu transportu. Drugą w kolejności dziedzinę stanowi ochrona środowiska. Bez wątpienia nowe estakady, linie tramwajowe czy też przebudowa węzłów drogowych znacząco wpłynęły na rozwój miasta oraz jakość życia mieszkańców.

Oprócz projektów infrastrukturalnych bardzo ważne dla Krakowa były projekty społeczne i edukacyjne - od przedszkoli, po kształcenie ogólne i zawodowe. Skorzystali z nich zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Obecnie oferta krakowskiego szkolnictwa lepiej odpowiada na potrzeby rynku pracy, a młodzi ludzie znacząco zwiększyli konkurencyjność i potencjał gospodarczy naszego miasta. Projekty dotyczące Centrów Kompetencji Zawodowych prowadzone były w sześciu branżach i obejmowały kursy doskonalące umiejętności zawodowe dla 16,5 tys. uczniów i uczennic, 5,5 tys. staży oraz stypendia dla najzdolniejszych o wartości 10,3 mln zł.

Warto również wspomnieć o kilkudziesięciu projektach międzynarodowych, realizowanych w partnerstwach. To dzięki nim Kraków może czerpać z wiedzy innych, europejskich miast, wymieniać się doświadczeniami z zagranicznymi ekspertami, ale także wspólnie wypracowywać innowacyjne rozwiązania w wielu dziedzinach życia miasta i wciąż zaznaczać swoją obecność na mapie Europy.

Przeczytaj więcej o 20-leciu Krakowa w UE.

Samorządy 20 lat