górne tło

Rozbudowa szkoły z rządowym dofinansowaniem

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowana zostanie rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. H. Sucharskiego. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało już umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą.

W ramach inwestycji powstanie dodatkowy, samodzielny budynek szkoły o powierzchni około 4400 m2, z którego będzie mogło korzystać około 440 uczniów. Lekcje będą odbywały się w 17 salach, przystosowanych do nauczania podstawowego klas I–VIII. Kuchnia z jadalnią zadbają o codzienne posiłki, a sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i szatniami oraz widownią na antresoli, w tym wielofunkcyjne boisko sportowe, zapewnią doskonałe warunki do rozwijania różnorodnej aktywności fizycznej, a także do organizacji zawodów sportowych. W budynku znajdą się również świetlica i całe niezbędne do funkcjonowania placówki zaplecze: szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i administracyjne, archiwum. Teren wokół szkoły zostanie zagospodarowany, powstaną ciągi piesze i parking.

Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2024–2026. Pierwotnie zakładano, że jej koszt może sięgnąć około 35 mln zł, jednak rozstrzygnięcie przetargu, do którego wpłynęło 11 ofert, okazało się dużo korzystniejsze dla miasta. Rozbudowę SP nr 124 zrealizuje wyłoniona w tym postępowaniu firma Aga-Bauservice Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a zgodnie z umową, którą 2 kwietnia Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zawarło z wykonawcą, wartość zadania (bez wyposażenia, które zostanie zakupione w ramach osobnej umowy) powinna zamknąć się w kwocie 25 mln zł. Ponieważ inwestycja będzie w 85 proc. współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Kraków z rządowego rozdania otrzyma na to przedsięwzięcie kwotę około 21,2 mln zł, a z własnego budżetu dołoży około 3,7 mln zł.

Inwestycja poszerzy miejską bazę edukacyjną w Bieżanowie i jest kolejnym krokiem na drodze do poprawy warunków, w których uczą się najmłodsi mieszkańcy tego rejonu. Te zmieniły się już na lepsze po otwarciu 1 września 2023 r. nowej Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Agatowej (osiedle Złocień). Wtedy obwód Szkoły Podstawowej nr 124 mógł zostać zmniejszony, ponieważ kilka uczęszczających tam dotychczas oddziałów znalazło miejsce w nowej placówce.