górne tło

„Ogród z klasą” w Twojej szkole! Zgłoś się do 3. edycji programu

To już 3. edycja popularnego programu zajęć dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, który inspiruje i zachęca do tworzenia szkolnych ogrodów. Dlaczego akcja cieszy się dużym zainteresowaniem? Ponieważ uprawa roślin zachęca dzieci do dbania o zdrowy styl życia, a lekcje w „zielonej klasie” są pełne ciekawostek. Zgłoszenia do programu są przyjmowane do końca maja, a wyniki poznamy do 28 czerwca.

Program „Ogród z klasą” Zarządu Zieleni Miejskiej cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego uruchomiono zapisy do jego 3. edycji. Do trzydziestu jeden placówek, które ukończyły dwie poprzednie edycje, dołączy już we wrześniu kolejne dziesięć!

Program jest skierowany do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych zlokalizowanych w Krakowie i ma na celu inspirowanie uczniów i nauczycieli do zakładania oraz rozwijania ogrodów szkolnych, czyli ogrodów z klasą.

By wziąć udział w programie, należy zgłosić chęć udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Do formularza należy załączyć poza danymi szkoły i osoby kontaktowej:

Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja. Wyniki zostaną podane do 28 czerwca.

Uczestnicy III edycji otrzymają wsparcie merytoryczne i praktyczne ze strony ZZM-u w postaci:

Ogród szkolny/przedszkolny daje wiele korzyści potwierdzonych naukowo:

Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: ogrodzklasa@zzm.krakow.pl.