górne tło

Młodzi, otwarci, uczestniczący w wydarzeniach kulturalnych

Realizatorzy programu Młody Kraków, którego celem jest aktywne włączanie młodych ludzi w życie miasta, przygotowali zestawienie pokazujące, które wydarzenia kulturalne cieszyły się największym zainteresowaniem krakowian w wieku 13–26 lat.

Z podsumowania wynika, że ubiegłym roku odbyło się blisko 2700 wydarzeń, w których chętnie brali udział młodzi ludzie. To zarówno przedsięwzięcia skierowane stricte do młodzieży, jak też inicjatywy ogólnomiejskie cieszące się bardzo dużą popularnością w wśród osób w wieku 13–26 lat (to przedział wiekowy, do którego kierowany jest miejski program „Młody Kraków 2.0”).

Młodzi krakowanie oraz osoby uczące się, studiujące i pracujące w Krakowie chętnie uczestniczą w popularnych wydarzeniach organizowanych przez miasto takich, jak Krakowskie Noce (ci którzy w maju stali w kolejkach do krakowskich muzeów, widzieli jak liczną reprezentację stanowiły w nich młode osoby), Wielkie Widowisko Plenerowe towarzyszące Paradzie Smoków (5000 młodych uczestników), World Press Photo (3000) czy festiwal Materia Prima (2500).

Ubiegły rok, pokazał, jak potrzebne są spotkania, rozmowy i warsztaty poświęcone tematom ważnym dla młodzieży, na przykład towarzyszące spektaklom, takim jak „Kruk z Tower” pokazywany w Teatralnym Instytucie Młodych przy Teatrze Ludowym. W warsztatach towarzyszących spektaklowi wzięło udział blisko tysiąc osób, a w wydarzeniach organizowanych przez świetlicę „Amaro Kher” działającą przy Domu Utopii, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne i arteterapeutyczne oraz warsztaty rzemieślnicze adresowane do dziecięcej społeczności romskiej, uczestniczyło 500 młodych osób.

Co jeszcze szczególnie przyciągnęło młodych? Podsumowanie pokazuje, że popularnością cieszą się także te inicjatywy, które pozwalają rozwijać pasje i zainteresowania, jak na przykład Navigator Festival. To wydarzenie gromadzące ludzi, dla których podróżowanie, odkrywanie najdziwniejszych zakątków świata i poznawanie nowych kultur stanowi pasję – wzięło w nim udział 1500 młodych ludzi. Z kolei 3000 młodych krakowian przyciągnęła wystawa World Press Photo.

Młodzi krakowianie są ważnymi adresatami przedsięwzięć realizowanych przez krakowskie instytucje kultury. Przykładowo przy Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” działa Strefa Nastolatka - dyżurujący w strefie specjaliści i opiekunowie w przyjaznej, anonimowej i pełnej szacunku atmosferze pomagają młodym ludziom w znalezieniu rozwiązania problemów. Przy Muzeum Fotografii MuFo funkcjonuje Młodzieżowa Rada Muzealna, a Krakowskie Biuro Festiwalowe przez cały ubiegły rok realizowało cykl „Kultura bez barier” − warsztaty dla młodzieży pełnosprawnej uczące o różnych aspektach niepełnosprawności w domenie kultury.

Młodzi ludzie chętnie łączą też inicjatywy kulturalne z innymi aktywnościami, bo niekwestionowanym frekwencyjnym zwycięzcą jest lodowisko, które w sezonie zimowym działo przy Nowohuckim Centrum Kultury – z atrakcji skorzystało 15 000 młodych osób