górne tło

Nowa inwestycja w rejonie Ruczaju i Klinów: sześć ofert w przetargu na koncepcję

Sześć firm projektowych chce opracować koncepcję rozbudowy ulicy Bunscha, budowy ulicy Humboldta oraz budowy nowej linii tramwajowej i tras rowerowych. Inwestycja, której realizatorem jest ZIM, ma ułatwić poruszanie się w południowo-zachodniej części Krakowa.

– W ogłoszonym przez nas przetargu na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji linii tramwajowej wraz z rozbudową ulic Bunscha i Humboldta wpłynęło sześć ofert. Teraz będą one analizowane pod względem formalnym. W ciągu paru tygodni poznamy decyzję komisji przetargowej co do wyboru najkorzystniejszej oferty – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Propozycje przedstawione przez oferentów wahają się do niemal 4 mln zł do nieco ponad 1,6 mln zł. Warto wiedzieć, że w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji środowiskowej Rada Miasta Krakowa zabezpieczyła kwotę ok. 1,8 mln zł.

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie zaproponowanie przynajmniej 3 wariantów koncepcji tej inwestycji, spośród których wskazane będzie rozwiązanie preferowane do dalszych prac. W oparciu o wariant preferowany złożony będzie wniosek do decyzję środowiskową. W ramach tego postępowania przeprowadzone będą konsultacje społeczne.

Wykonawca – na kompletną realizację zadania, a więc zaproponowanie wariantów koncepcji, uzyskanie wszelkich uzgodnień, wskazanie rozwiązania optymalnego, przygotowanie i złożeniem materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i uzyskanie tej decyzji – będzie miał 20 miesięcy licząc od podpisania umowy.

Zgodnie z założeniem, ulica Bunscha ma zostać rozbudowana na odcinku ok. 1,4 km. Na jej przedłużeniu ma powstać ulica Humboldta o długości ok. 1.3 km. Następnie na odcinku od ul. księdza Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina ma zostać rozbudowa ul. Skotnicka (ok. 1 km).

Wzdłuż tych wszystkich elementów układu drogowego powstanie nowa linia tramwajowa. Jej początek wyznacza pętla Czerwone Maki. W przypadku komponentu tramwajowego rozważane są dwie opcje: pierwsza to budowa linii wzdłuż ulic Bunscha, Humboldta i Skotnickiej do pętli wraz z terminalem i parkingiem, który miałby być zlokalizowany w rejonie węzła autostradowego, po jego wschodniej lub zachodniej stronie. W ramach drugiej opcji, linia tramwajowa kończyłaby się pętlą i parkingiem P+R w rejonie rozjazdu z przyszłą linią do os. Kliny, po zachodniej stronie Szpitala im. Babińskiego.

W ramach całego zadania wybudowane mają zostać także drogi rowerowe, chodniki i przystanki autobusowe. Ponadto przebudowane będą skrzyżowania, a także wybudowana lub przebudowana infrastruktura podziemna.