górne tło

Młodzi krakowanie, zgłoście kandydatów do Nagrody Weyssenhoffa

Nauczyciele, trenerzy, edukatorzy, instruktorzy harcerscy, streetworkerzy, pracownicy świetlic czy młodzieżowych domów kultury – osoby pracujące z młodzieżą i dla młodzieży mogą zostać laureatami Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Kandydatów do tej nagrody zgłaszali młodzi ludzie. Mieli na to czas do 30 kwietnia.

To już czwarta edycja konkursu. Nagroda została ustanowiona przez prezydenta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie. Jest formą uhonorowania tych, którzy inspirują młodych ludzi, wspierają ich, budują relacje, towarzyszą we wzrastaniu i dają dobry przykład. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach miejskiego programu Młody Kraków.

Laureatami wyróżnienia mogą zostać przedstawiciele różnych środowisk, m.in. szkolnych, oświatowych, sportowych, harcerskich czy pozarządowych, które wspierają rozwój młodych ludzi. Znacie osoby, których działalność warto nagrodzić i pokazać? – zgłoście ich kandydatury do „Diamentowego Weyssenhoffa” (za całokształt pracy z młodzieżą) lub „Złotego Weyssenhoffa” (za realizację wybitnego działania na rzecz młodzieży w poprzednim roku kalendarzowym).

Młodzi ludzie sami zgłaszają kandydatów do nagrody

Kandydata do nagrody mogą zgłosić minimum trzyosobowe grupy osób w wieku 13–26 lat. Aby zgłosić kandydata do dziś, 30 kwietnia należy wypełnić i przesłać formularz wraz z zebranymi podpisami poparcia dla wskazanej kandydatury od co najmniej 30 osób w wieku 13–26 lat. Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Młody Kraków.

Ostatecznego wyboru laureatów nagrody dokona Kapituła powołana przez prezydenta Krakowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa i Rady Miasta Krakowa, członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów.

Patron nagrody

Patronem nagrody jest Antonii Weyssenhoff (1947–2010) – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

Docenieni przez młodych

W tym roku organizowana jest czwarta edycja przedsięwzięcia. W ubiegłym roku Złotym Weyssenhoffem nagrodzeni zostali Grzegorz Włodarczyk (nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej nr 91 im. Janusza Kusocińskiego) i Joanna Zubel (koordynatorka w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej na Dworcu Głównym). Diamentowym Weyssenhoffem za całokształt pracy z młodzieżą zostali uhonorowani Tomasz Włoczkowski (nauczycielem wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości oraz historii i teraźniejszości w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego) oraz – pośmiertnie – Anna Lepszy-Wierzchowska (związana z Fundacją Ukryte Skrzydła).

Laureatem trzeciej edycji został nauczyciel Kamil Cyganik. Rok wcześniej, w pierwszej edycji, Diamentowego Weyssenhoffa otrzymał pedagog i socjoterapeuta Maciej Skoczołek, Złotym Weyssenhoffem został nagrodzony trener Dawid Ostręga, a wyróżnienie otrzymał Zbigniew Sabiński, emerytowany dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, który całe swoje życie poświęcił pracy z młodzieżą.