górne tło

Nabór do programu “Rezydencja artystyczna – Dom Krakowski w Norymberdze”

Dzięki porozumieniu podpisanemu przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki oraz Gminę Miejską Kraków studenci oraz doktoranci ASP mogą ubiegać się o rezydencję artystyczną w Domu Krakowskim w Norymberdze. Taka możliwość otwarta będzie w latach 2024-2026.

"Rezydencja artystyczna – Dom Krakowski w Norymberdze" to stypendium twórcze, finansowane przez Gminę Miejską Kraków, skierowane do artystek i artystów z dziedziny sztuk wizualnych, którego efektem będzie prezentacja prac powstałych w tym okresie np. w formie wystawy.

Rezydencję artystyczną może odbyć wyłącznie osoba, które na dzień składania wniosku posiada w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, status:

Tegoroczne stypendium można będzie zrealizować w terminie od 16 czerwca do 26 lipca 2024 roku.

Warunkiem ubiegania się o rezydencję artystyczną jest przesłanie uzupełnionego zgłoszenia, na adres e-mail koordynatora programu: emroziak@asp.krakow.pl w terminie do 7 kwietnia 2024 r. (link do pobrania formularza zgłoszeniowego).

W zgłoszeniu należy opisać koncepcję swojego projektu oraz jego realizacji, a także zawrzeć link do wizualizacji. Ponadto zgłoszenie powinno uwzględniać harmonogram działań oraz ramowy kosztorys projektu.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać, zapoznając się z regulaminem naboru (link do decyzji nr 8/2024 Rektora z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru do programu Rezydencja artystyczna – Dom Krakowski w Norymberdze dla studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – edycja 2024)

Wybór zwycięskiej osoby zostanie ogłoszony do 26 kwietnia 2024 roku.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości pracy w stolicy historycznej Frankonii!