górne tło

O edukacji przyszłości na New Education Forum

Miasto Kraków oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji zapraszają na New Education Forum Kraków 2024, które odbywa się dziś, 14 marca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Tematem tegorocznej edycji są „Ścieżki do jutra: Edukacja świadomych obywateli, sztuczna inteligencja i kształtowanie horyzontów kariery”.

Forum Nowej Edukacji to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, edukacji w plenerze, a także wszelkich innowacyjnych metodologii w edukacji.

– Od momentu swojego powstania w 2015 roku NEF ma na celu budowanie skutecznej współpracy między regionami UE a instytucjami europejskimi w zakresie edukacji przyszłości – wskazuje Joanna Bochniarz, prezeska fundacji Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE).

– Forum Nowej Edukacji – organizowane po raz pierwszy w Krakowie – odpowiada na potrzeby dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Kraków jest idealnym miejscem do dyskusji o wyzwaniach i potrzebach edukacji. Wpływ sztucznej inteligencji na proces uczenia się, edukacja ekonomiczna w szkole od najmłodszych lat czy nowe zawody – to tylko przykładowe, dające do myślenia tematy, o których będziemy rozmawiać w Krakowie – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który serdecznie zachęca do udziału w tym spotkaniu.

– Niech będzie okazją do wymiany wiedzy, nawiązania kontaktów i źródłem ambitnych inspiracji – zaznacza prezydent.

New Education Forum na temat nowoczesnej edukacji

Podczas New Education Forum Kraków 2024 odbyły się warsztaty dla nauczycieli. Na dziś zaplanowane są prezentacje, a także trzy panele dyskusyjne, z których każdy dotyczyć będzie najistotniejszych aspektów nowoczesnej edukacji. Podczas dyskusji eksperci poruszać będą kwestie integracji edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych i średnich, innowacyjnej roli sztucznej inteligencji w kształtowaniu środowisk uczenia się czy wpływu AI na rynki pracy i ścieżki kariery.

– Forum Nowej Edukacji skupia się przede wszystkim na innowacjach, współpracy międzysektorowej i myśleniu przyszłościowym. Forum gromadzi wybitnych ekspertów, nauczycieli, uczniów, decydentów i interesariuszy, którzy dyskutować będą na najważniejsze tematy związane z nowoczesną edukacją przyszłości. NEF oferuje bezcenne spostrzeżenia w kierunku bardziej dynamicznego, integracyjnego i gotowego na przyszłość systemu edukacji – podkreśla Joanna Bochniarz.

Pierwszy panel pt. „Konieczność edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – kształtowanie świadomych obywateli dla zrównoważonej przyszłości” poświęcony będzie kluczowej roli wczesnej edukacji ekonomicznej w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Podczas drugiego panelu zatytułowanego „Przyszłość sztucznej inteligencji i edukacji ekonomicznej: Innowacje, wyzwania i współpraca w środowiskach szkolnych” eksperci poruszą kwestie transformacyjnego potencjału sztucznej inteligencji w edukacji formalnej. Poprzez eksplorację angażujących modeli integracji koncepcji ekonomicznych z edukacją wczesnoszkolną, uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat roli technologii cyfrowych w usprawnianiu edukacji w szkołach podstawowych i średnich. Trzeci, ostatni panel dyskusyjny pn. „Nawigacja w przyszłość – Wpływ sztucznej inteligencji na zmiany na rynku pracy i wspólne rozwiązania dla ścieżek edukacji i karier” poruszać będzie kwestie tego, jak zmienia się krajobraz rynków pracy w erze sztucznej inteligencji.

Więcej informacji na stronie: neweducationforum.com