górne tło

Katarzyna Olesiak i Robert Piaskowski z odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

27 lutego Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury odebrali ministerialne odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej". Odznaczenia wręczył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawana jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Wniosek w sprawie uhonorowania odznaką Katarzyny Olesiak skierował do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. O odznaczenie dla Roberta Piaskowskiego wystąpił Jacek Maj, dyrektor Collegium Artium, niezależnej fundacji non-profit wspierającej rozwój nauki i kultury.

Po zapoznaniu się z osiągnięciami Katarzyny Olesiak i Roberta Piaskowskiego dla kultury kraju, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o przyznaniu odznak. W imieniu ministra zostały one wręczone 27 lutego przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.

Katarzyna Olesiak

Menedżerka kultury i finansów, absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Marketingu i Zarządzania, studiów MBA oraz studiów podyplomowych z przygotowania i zarządzania projektami UE. Posiada Certyfikat Project Management Associate (IPMA level D) z zakresu zarządzania projektami. Jest także absolwentką Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W sektorze kultury pracuje od prawie dwóch dekad. Współpracuje z wieloma instytucjami, twórcami i artystami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych obszarach kultury, kierowała samorządowymi instytucjami i wydziałami kultury Rzeszowa i Krakowa. W 2013 roku została zastępcą, a w 2016 roku dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Pod jej kierunkiem został opracowany i jest realizowany Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 (spójny ze Strategią Rozwoju Krakowa) i wynikające z niego działania zawierające badania i diagnozy poszczególnych dziedzin kultury (m.in. literatury, filmu, sztuk wizualnych, teatru, dziedzictwa).

Katarzyna Olesiak nadzoruje funkcjonowanie niemal trzydziestu krakowskich instytucji kultury, realizację kilkusetmilionowego budżetu, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami w infrastrukturę kulturalną, dotacje, projekty i cykle artystyczne wzbogacające ofertę kulturalną oraz zadania wynikające z mecenatu miasta w dziedzinie kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Była zaangażowana w wiele wydarzeń i przedsięwzięć znaczących dla kultury miasta, m.in.: przyjęcie Programu Miasta Literatury UNESCO, program wsparcia dla księgarń i kin studyjnych, połączenie czterech krakowskich bibliotek w Bibliotekę Kraków, powstanie nowego miejskiego teatru - Krakowskiego Teatru VARIETE oraz w rozwój krakowskich instytucji kultury. Uczestniczy w realizacji ważnych inwestycji miejskich w zakresie kultury, takich jak modernizacje i rozbudowy teatrów, muzeów i galerii, budowy i remonty domów kultury i bibliotek, a także powstawanie Krakowskiego Centrum Muzyki oraz Centrum Literatury i Języka Planeta Lem.

Jest przewodniczącą i członkinią licznych kapituł konkursowych, zespołów zadaniowych i komisji działających w obszarze krakowskiej kultury, rad muzeów, a także przedstawicielką Krakowa w Komisji ds. Kultury Związku Miast Polskich. Reprezentuje miasto w Komisji Unii Metropolii Polskiej ds. Kultury i Sportu. Wykłada organizację i zarządzanie kulturą oraz ekonomikę kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2023 roku została odznaczona brązowym medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę. Od stycznia 2024 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Pałac Saski jako reprezentantka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Robert Piaskowski

Menedżer i animator kultury, pedagog, muzyk. Studiował polonistykę, socjologię, nauki społeczne, a także dyplomację kulturalną − na Uniwersytecie Jagiellońskim, University of Provence Aix-Marseille i w Collegium Civitas w Warszawie.

Od ponad dwudziestu lat wspiera rozwój kultury w mieście. Pracował w Instytucie Sztuki, był zastępcą dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego, obecnie pełni funkcję pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. kultury, a także dyrektora ds. rozwoju i kreatywności w Wydziale Kultury UMK.

Był odpowiedzialny za rozwój międzynarodowych festiwali realizowanych w Krakowie, m.in.: Misteria Paschalia, Opera Rara, Sacrum Profanum, Wianki – Święto Muzyki, cykl ICE Classic, Festiwal Conrada i Festiwal Miłosza. Odpowiadał za politykę filmową Krakowa, nadzorując działalność Krakow Film Commission i realizację programu Filmowy Kraków. Jest dyrektorem artystycznym i współzałożycielem Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie (FMF), uważanego za jeden z najważniejszych festiwali tego typu na świecie. Koordynował proces aplikowania Krakowa do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie literatury. Nadzorował politykę literacką miasta i powstanie programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Brał udział w przygotowaniu Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 roku. Koordynował wypracowanie programów rozwojowych dla sektora sztuki wizualnej, gamingu, rynku audiowizualnego. Jest współtwórcą polityki Kraków Culture łączącej kulturę i turystykę kulturową, a także przygotowanego w okresie pandemii pionierskiego programu wsparcia sektora kultury „Kultura odporna”. Uczestniczy w ważnych projektach i inwestycjach, takich jak m.in. budowa Krakowskiego Centrum Muzyki, Centrum Literatury i Języka Planeta Lem oraz współtworzenie wizji kreatywnej dla dzielnicy Wesoła.

Był przedstawicielem Krakowa w międzyresortowym ministerialnym zespole przygotowującym 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Reprezentował miasto na kongresach dziedzictwa w Paryżu, Pradze, Baku, Gyeongju, Quebecu. Koordynował przygotowania do XV Światowego Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Jest członkiem European Heritage Lab i przedstawicielem miasta w relacjach z organizacją Europa Nostra, a także twórcą i przewodniczącym interdyscyplinarnego zespołu Centrum Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym Krakowa oraz inicjatorem stworzenia Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa. Koordynował jubileusz 45-lecia wpisu Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Robert Piaskowski jest przewodniczącym i członkiem licznych kapituł konkursowych, zespołów zadaniowych i komisji działających w obszarze kultury i w sektorze kreatywnym, a także członkiem rad muzeów, stowarzyszeń i komitetów. Reprezentuje miasto w międzynarodowych organizacjach zajmujących się organizacją i rozwojem festiwali. Jest członkiem Rady Dyrektorów zarządzającej Międzynarodową Siecią Miast Schronienia ICORN oraz zespołu doradczego Instytutu Strategii Kultury Miasta Lwowa. Na krakowskich uczelniach wykłada organizację wydarzeń kulturalnych, dyplomację kulturalną i strategie w kulturze.

Jest stypendystą Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Za zasługi na rzecz promocji kultury francuskiej w 2013 r. uzyskał tytuł Kawalera Orderu Sztuki i Literatury nadany przez francuskiego ministra kultury. W 2013 r. został także wybrany Krakowianinem Roku w kategorii „Kultura”.