górne tło

Podziel się z nami swoją opinią na temat kryzysu klimatycznego

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety badającej emocje i postawy Polaków wobec skutków zmiany klimatu. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w powstającej właśnie pracy dyplomowej, ale będą także początkiem ogólnokrajowych badań naukowych poświęconych tej tematyce. W przyszłości pomogą zaś w stworzeniu planu działań w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń psycho-fizycznych, wynikających z bezpośredniego zetknięcia się ze skutkami zmiany klimatu, braku poczucia sprawczości oraz bezradności.

Kryzys klimatyczny i jego negatywne skutki dotykają nas wszystkich, szczególnie mieszkańców dużych miast, jak Kraków. W wyniku tego właśnie kryzysu w ostatnich latach coraz częściej mierzymy się np. z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak: susze, deszcze nawalne czy noce tropikalne, w trakcie których temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza.  

W związku z postępującymi zmianami klimatu pojawiła się pilna potrzeba uświadamiania wynikających z tych zmian zagrożeń oraz skutecznego przekazywania mieszkańcom wiarygodnych, opartych na potwierdzonych naukowo faktach informacji. A wszystko po to, aby ograniczyć pojawiające się w tym kontekście mechanizmy zaprzeczania i ignorowania faktów.

Za wzrostem świadomości i wiedzy, dotyczącej przyczyn i skutków zmian klimatu idzie zmiana postaw, nawyków i codziennych wyborów (w tym konsumenckich), jakich co dzień dokonujemy.

Korzystanie z niskoemisyjnych form transportu, energooszczędnych urządzeń i odnawialnych źródeł energii, ograniczenie ilości odpadów czy efektywne gospodarowanie wodą pitną – to tylko niektóre z wielu dróg, którymi możemy podążać aby chronić środowisko naturalne i ograniczyć zmiany klimatu. Aktywne włączenie się w ten proklimatyczny nurt sprawi, że zmniejszymy rodzące się w nas uczucie bezradności, wynikające z przekonania, że nasz wpływ na bieg klimatycznych zmian jest mocno ograniczony.  

Podjęcie wysiłku, aby nasz styl życia był bardziej przyjazny dla klimatu może również zapobiec pogorszeniu się naszego psychicznego dobrostanu, który w skrajnych przypadkach nazywamy depresją klimatyczną.

Silna, emocjonalna reakcja na zagrożenia, jakie niesie zmiana klimatu jest obecnie coraz częstsza i dotyczy coraz szerszej grupy osób. Ta reakcja może stanowić dowód realistycznej oceny klimatycznego zagrożenia, ekologicznej świadomości, umiejętności hierarchizowania spraw ważniejszych i mniej ważnych, rozsądku oraz zaangażowania obywatelskiego.

Ankieta, do wypełnienia której zachęcamy ma za zadanie zbadać poziom i zabarwienie towarzyszącym mieszkańcom Krakowa emocji klimatycznych. Na bazie wyciągniętych na jej podstawie wniosków tworzony będzie program profilaktyki, który ułatwi - szczególnie młodym ludziom - pokonanie stresu, obaw i frustracji towarzyszących zmianom klimatu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie badawczej.