górne tło

Będzie nowy asfalt na fragmencie ulicy Kozienickiej

27 lutego, rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni na ulicy Kozienickiej. Nowy asfalt jest kładziony na odcinku od wiaduktu nad autostradą A4 do pętli autobusowej „Podgórki Tynieckie”.

Drogowcy rozpoczęli prace od sfrezowania starej nawierzchni. Przejezdność w miarę możliwości jest zachowana.

Przygotowanie podłoża i układanie asfaltu realizowane będzie z podziałem na dwa odcinki: od wiaduktu nad autostradą A4 do budynku nr 70B i od budynku nr 70B do pętli autobusowej. Podczas tego etapu fragmenty objęte robotami będą wyłączone z ruchu.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Skotnicką, Winnicką, Tyniecką, Dąbrową i Podgórki Tynieckie.

Prace zakończą się jutro, 8 marca.