górne tło

Remont ul. Kościuszki: kolejny etap prac na Salwatorze

28 lutego ruszyła przebudowa sieci ciepłowniczej na ulicy Dojazdowej na Salwatorze. Prace rozpoczęły się od strony bulwaru Rodła i sukcesywnie zmierzać będą w kierunku ulicy Tadeusza Kościuszki. Podczas robót obowiązuje zakaz zatrzymywania się, ale przejezdność w obu kierunkach została utrzymana.

Roboty przy ul. Tadeusza Kościuszki

Na skrzyżowaniu ulic Senatorskiej i Kościuszki układane jest torowisko. Po zakończeniu prac będą mogły tam zawracać autobusy komunikacji miejskiej.

Roboty przy ul. Zwierzynieckiej

Na odcinku ul. Zwierzynieckiej, między skrzyżowaniem z ul. Retoryka i Powiśle oraz Alejami Trzech Wieszczów trwają końcowe prace przy pasie ruchu od strony domu handlowego „Jubilat”. Po zakończeniu robót będzie możliwy przejazd z ul. Retoryka i Powiśle do al. Krasińskiego.

Na odcinku ul. Zwierzynieckiej, od filharmonii do ul. Małej, trwają prace przy nowym torowisku. Drogowcy kończą korytowanie i układają odwodnienie oraz kanalizacji opadową. Równolegle trwa układanie podbudowy pod chodniki na tym odcinku.

Na pozostałych fragmentach przebudowywanych ulic trwają prace przy wymianie sieci podziemnych oraz przyłączy do kamienic.


W ramach remontu ulic Zwierzynieckiej i Tadeusza Kościuszki zaplanowane są następujące prace: wymiana torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksowa modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”.

Głównym celem zadania jest poprawa komfortu jazdy tramwajami. Po zakończeniu prac składy będą jeździły ciszej i nie będą powodowały silnych drgań. Dodatkowo modernizacja pozwoli zwiększyć dostępność tego obszaru i przystosować ulice do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowa ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej realizowana jest przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa SA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA. Realizatorem prac jest firma ZUE SA, z którą została podpisana umowa na kwotę 94 mln zł.

Informacje o zmianach w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej na stronach zdmk.krakow.pl.