górne tło

Zielona ławeczka – szansa na dofinansowanie zielonych miejsc w miastach

Ruszyła X już edycja konkursu grantowego „Zielona Ławeczka” dla grup mieszkańców otwartych osiedli w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Celem jest zmiana zaniedbanych terenów na osiedlach w miniogrody. W projekcie realizowanym od 2014 roku uczestnicy stworzyli już 170 miniogrodów.

Zieleń miejska jest nie tylko elementem miejskiego krajobrazu, ale także ważnym aspektem adaptacji miast do zmian klimatu – podkreślają organizatorzy z Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Z zieleni miejskiej płynie wiele korzyści: np. ograniczanie zanieczyszczeń powietrza, zwiększanie retencji wody, zmniejszanie siły wiatru czy obniżanie temperatury podczas upału. A przy tym tereny zielone to odpoczynek i kontakt z przyrodą.

W projekcie Zielona Ławeczka można zdobyć grant na zakup roślin, ławki, ziemi, narzędzi i pozostałych elementów miniogrodu np. domków dla owadów. W projekcie można zgłosić ogólnodostępny teren w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców.

Pula na granty 45 000 zł.

Maksymalna wysokość grantu to:

Do udziału w projekcie zaproszone są zespoły sąsiedzkie, minimum 5 osób. Przy rejestracji zespołu na stronie zielonalaweczka.pl trzeba też wybrać lidera do m.in. reprezentowania zespołu w kontaktach z zarządcą zgłaszanego terenu lub Fundacją. Szczegółowe zasady udziału w projekcie znajdują się w regulaminie. Termin zgłoszeń to 19 marca 2024 r.

Po rejestracji należy przygotować wniosek o grant również dostępny na stronie w zakładce formularze. Jednym z załączników do wniosku jest oświadczenie zarządcy terenu o wyrażeniu zgody na utworzenie miniogrodu na zarządzanym przez siebie terenie. Termin składania wniosków, tylko za pośrednictwem strony projektu, to 26 marca 2024 r.

Po ocenie komisji, do 30 kwietnia 2024 r., zostaną ogłoszone wyniki. Najlepsze 15 zespołów będzie mogło także skonsultować swoje pomysły z ekspertem, architektem krajobrazu. Z zarządcą terenu, na którym powstanie miniogród, zostanie podpisania umowa darowizny, a na jego konto przekazany grant. Po utworzeniu miniogrodu uczestnicy składają sprawozdanie (również w zakładce formularze), mają na to czas do 14 października 2024 r.

 

Zaproszenie do konkursu grantowego Zielona Ławeczka