górne tło

Prowadzący MPK w Krakowie od wielu lat mogą zgłaszać uwagi do rozkładów jazdy

W związku z pojawiającymi się medialnymi informacjami, wyjaśniamy, że w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym SA w Krakowie już od wielu lat funkcjonuje procedura, która umożliwia prowadzącym pojazdy zgłaszanie wszelkich uwag, w tym do rozkładów jazdy. Zdajemy sobie sprawę jak jest to ważny temat dla naszych pracowników. Bardzo cenimy ich uwagi i od wielu lat dajmy im możliwość realnego wpływania na zmiany, których celem jest poprawa ich komfortu pracy.

Swoje uwagi prowadzący mogą przekazywać za pomocą:

Dodatkowo, systematycznie w ciągu roku odbywają się spotkania zespołu ds. rozkładów jazdy, w których uczestniczą przedstawiciele prowadzących pojazdy oraz przedstawiciele organizacji związkowych. Ostatnie spotkanie dotyczące linii tramwajowych odbyło się w styczniu tego roku.

Podczas takich spotkań prowadzący zgłaszają swoje uwagi dotyczące nie tylko czasów przejazdów, ale także działania sygnalizacji świetlnych i innych bieżących spraw związanych z ich pracą, w tym uszkodzenia infrastruktury przystankowej, torowej i drogowej czy konieczności uporządkowania zieleni wzdłuż trasy przejazdu. Uwagi naszych prowadzących zawsze są przekazywane do właściwych jednostek.

Przykładowo po spotkaniu zespołu w ostatnim kwartale ubiegłego roku i otrzymaniu uwag od kierowców autobusów i motorniczych zostały podjęte następujące działania:

W najbliższym czasie planowane są także zmiany czasów przejazdu zgodnie z oczekiwaniami kierowców na linii 503 w rejonie ulicy Banacha, na liniach aglomeracyjnych w rejonie Liszek oraz na linii 163 w rejonie ulicy Domagały.