górne tło

Prace modernizacyjne na placu zabaw w Czyżynach

Niedługo plac zabaw przy ul. Niepokalanej Panny Marii w Czyżynach będzie jak nowy! Trwają prace w ramach I etapu modernizacji tej przestrzeni. Powstanie tam strefa zabawy zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych dzieci. Pojawią się także ławki i leżaki oraz nowe nasadzenia krzewów i roślin wysokich.

W ramach I etapu modernizacji ogródka powstanie strefa zabaw dla dzieci starszych. W przyszłym roku będą kontynuowane prace związane z budową strefy dla dzieci młodszych zgodnie z zabezpieczonym budżetem przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny.

Głównym obiektem placu zabaw dla najmłodszych będzie zestaw z podestami, na które może wjechać osoba na wózku. Odpowiednie przystosowanie mają także huśtawki „gniazdo” występujące na obu placach zabaw. Po modernizacji wszystkie obiekty rekreacji będą jednolite pod względem materiałowym i kolorystycznym.

Podstawowym założeniem dotyczącym projektu zieleni jest wprowadzenie naturalnej, estetycznej roślinności nawiązującej charakteru przestrzeni. Zastosowane zostaną piętrowe nasadzenia krzewów o różnych pokrojach, uzupełniające się nawzajem w spójnej kompozycji. Będą tu więc zarówno egzemplarze roślin wysokich pełniących funkcję izolacyjną od ul. Niepokalanej Panny Marii oraz nasadzenia gatunków o charakterze okrywowym. Istniejące ukształtowanie terenu zostaje zachowane. Projekt nie ingeruje w znajdujące się we wschodniej części pagórki.