górne tło

Kraków wspiera seniorów

Kraków od wielu lat realizuje usługi w zakresie polityki senioralnej. Seniorzy mogą nieodpłatnie korzystać ze wsparcia asystentów, konsultacji podologicznych czy podwiezienia meleksem na groby bliskich. Warto także przypomnieć o naśladowanej przez inne miasta akcji „Złota rączka”, czyli pomocy starszym osobom w drobnych naprawach. Za bogatą ofertę Krakowa, tworzoną z myślą o seniorach, odpowiada przede wszystkim działalność 55 Centrów Aktywności Seniorów, z których korzysta ok. 6 tys. osób.

Od wielu lat działania dla krakowskich seniorów realizowane są w ramach „Programu aktywności społecznej i integracji osób starszych na lata 2021–2025”. Jest on skierowany jest do mieszkańców miasta, którzy osiągnęli wiek 60 lat.

W ramach wspomnianego programu działa „Pakiet drobnych usług społecznych i oferty pomocowe dla seniorów”, który obejmuje te udogodnienia:

– W Krakowie mają powstać nowoczesne Centra Zdrowia Seniorów, jakich do tej pory w Polsce jeszcze nie ma. Jesteśmy na etapie projektowania. Docelowo powstanie ich kilka, przynajmniej cztery, i będą rozmieszczone na terenie całego miasta – zapewnia zastępca prezydenta Krakowa, Andrzej Kulig. Centra będą się zajmować diagnostyką, leczeniem oraz szeroko pojętą rehabilitacją. Pierwsze zostanie uruchomione w 2024 r. przy ul. Wielickiej.

Od 1 marca pilotażowo został uruchomiony programu „Czysty dom dla seniorów 80+ i osób z niepełnosprawnościami 70+”. Celem projektu jest wsparcie seniorów i osób z niepełnosprawnościami poprzez wykonanie bezpłatnego sprzątania w ich miejscu zamieszkania. Usługa jest bezpłatna i obejmować będzie:

Z projektu mogą korzystać osoby, które mieszkają w Krakowie oraz te, które:

Więcej w naszym komunikacie.

Centra Aktywności Seniorów

Tworzenie finansowanych przez Miasto lokalnych Centrów Aktywności Seniorów (CAS). Cała sieć liczy obecnie 55 centrów, które działają w każdej dzielnicy Krakowa. Prowadzą je wybrane w otwartych konkursach ofert krakowskie organizacje pozarządowe lub inne instytucje, np. parafie. Zajęcia prowadzą także sami seniorzy na zasadzie wolontariatu. Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku 60+, zamieszkałych na terenie Krakowa, którzy chcą uczyć się nowych rzeczy, podnosić kondycję psychiczną i fizyczną oraz działać na rzecz dobra wspólnego. Oferta centrów jest bardzo szeroka: zajęcia rekreacyjne, gimnastyczne, artystyczne, językowe, informatyczne, wykłady, warsztaty i seminaria z zakresu wiedzy obywatelskiej, wydarzenia edukacyjne, kulturalne oraz promujące zdrowy tryb życia i profilaktykę. Seniorzy biorą również udział w wycieczkach oraz wyjściach do kin, muzeów, teatrów i innych instytucji kultury. Łącznie wszystkie centra skupiają ponad 6 tys. seniorów.

„Edukacja do późnej dorosłości” i „Działajmy razem”

Miasto zaprasza szkoły do udziału w programie Edukacja do późnej dorosłości, który ma na celu przygotowywać dzieci i młodzież do tego etapu życia, tj. do „starości” i jest odpowiedzią miasta Krakowa na wyzwania demograficzne i społeczne. Certyfikat „Szkoły łączącej pokolenia” może otrzymać placówka, która m.in. weźmie udział w konkursie „Działajmy razem”. Jego celem jest rozwijanie dialogu i więzi międzypokoleniowych, kreowanie wśród uczniów wizerunku osób starszych jako godnych partnerów w realizacji wspólnych projektów, a także wyłonienie i rozpropagowanie najciekawszych przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia. Zgłaszane i realizowane projekty powinny uwzględniać: integrację międzypokoleniową dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób 60+ bogatych w doświadczenie życiowe, zaangażowanie uczniów we współtworzenie koncepcji projektu, wspólne działania dzieci, młodzieży i osób 60+ wokół dowolnej problematyki, wzajemne poznawanie się i uczenie się od siebie nawzajem. Beneficjentami zadania publicznego mogą być mieszkańcy Krakowa – osoby 60+ oraz uczniowie krakowskich szkół.


Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021–2025 (PASIOS) został przyjęty uchwałą nr LII/1454/21 Rady Miasta Krakowa z 27 stycznia 2021 r.