górne tło

Z każdym rokiem oddychamy w Krakowie lepszym powietrzem

Kiedy ponad dekadę temu miasto rozpoczęło intensywne działania na rzecz poprawy jakości powietrza, nikt się chyba nie spodziewał, że w ciągu tych lat uda się zlikwidować w Krakowie kilkadziesiąt tysięcy pieców na paliwa stałe. Z miejsca, które niejednokrotnie było wskazywane jako to z najgorszym powietrzem, stolica Małopolski stała się liderem zmian o czyste powietrze, a wiele wdrażanych projektów prowadzonych w tym zakresie w Krakowie naśladowały później inne samorządy w kraju.

Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że walka o lepszą jakość powietrza w mieście ma swoje pozytywne skutki. Pomimo zdarzających się jeszcze sytuacji, kiedy dochodzi do przekroczeń norm pyłów zawieszonych i to głównie w sezonie zimowym, przez większą część tego okresu oddychamy już dobrym powietrzem.

W dużej mierze jest to zasługa współpracy miasta z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i skuteczną polityką w zakresie wsparcia wymiany pieców na węgiel i drewno, programów termomodernizacyjnych czy dotacji w ramach odnawialnych źródeł energii. To także pomoc najuboższym poprzez lokalny program osłonowy czyli dopłaty do rachunków oraz realizacja programów krajowych, takich jak „Czyste powietrze” czy „Stop smog”.

Kolejnym krokiem w celu większego ograniczenia emisji pyłowych i gazowych, w tym głównie tlenków azotu, jest wprowadzenie Strefy Czystego Transportu, która w ostatecznej wersji będzie zaproponowana już przez nowo wybrane władze samorządowe. Tego typu rozwiązań przybywa w Europie – jest ich już kilkaset, gdyż jest to jeden z ważnych elementów mających na celu redukcję zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Miasto Kraków inwestuje również w nowoczesną flotę autobusową i tramwajową. W bieżącym roku MPK SA wycofa wszystkie autobusy z silnikami Euro 5, a w roku 2026 wszystkie tramwaje jeżdżące po Krakowie będą niskopodłogowe i z klimatyzacją.

Stoimy przed wieloma wyzwaniami, zwłaszcza tymi, które dotyczą spraw związanych z ochroną środowiska, ekologią i zmianami klimatu. Wiele rzeczy wymaga zaangażowania różnych stron, ale także zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Niemniej jednak ostatnie lata pokazały, że mając jeden wspólny cel, możemy osiągnąć bardzo dużo.

tabela, jakość powietrza