górne tło

Nowa, darmowa książka naukowa poświęcona silver gamingowi

Książka “Wirtualna jesień życia” to monografia, która zawiera holistyczne ujęcie zjawiska silver gamingu, czyli uwzględniające zarówno indywidualne, jak i instytucjonalne konteksty użycia gier cyfrowych przez osoby starsze, a także możliwe pozytywne i negatywne konsekwencje dla funkcjonowania i dobrostanu starszych graczy w kontekście rodzinnym, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz aktywizacji społecznej.

Książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – badaczy zajmujących się problematyką starości oraz grami cyfrowymi, edukatorów i przedstawicieli instytucji senioralnych, decydentów kształtujących polityki senioralne, twórców gier zaintrygowanych demograficznymi przemianami środowiska graczy czy też samych srebrnych graczy i ich rodzin. Publikacja, poza walorem teoretycznym, zawiera szereg praktycznych rekomendacji dotyczących promowania „rozwojowo korzystnego użycia gier cyfrowych przez osoby starsze” w ramach uczenia się nieformalnego, a także obszarach edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

Książka do pobrania

Dr Damian Gałuszka – socjolog, adiunkt na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie, wieloletni pasjonat gier wideo. Zajmuje się analizą wpływu technologii na funkcjonowanie społeczeństw i ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań cyfrowych. Autor licznych badań, wystąpień oraz tekstów naukowych, między innymi monografii „Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje”.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II” moduł: wsparcie monografii naukowych oraz w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; a także przez Krakowski Park Technologiczny.