górne tło

Budki lęgowe na walentynki

Dzisiaj w samo południe przed krakowskim magistratem na pl. Wszystkich Świętych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wraz z Asocjacją Promotorów Radosnego Ptaka zorganizowali walentynki po krakowsku, których symbolem jest budka lęgowa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie co roku dostarcza budki lęgowe zbudowane z materiałów z odzysku – dzięki tej tradycji do teraz zamontowano 25 tysięcy domków dla ptaków.

Budki pochodzą w 100 procentach z recyklingu – z odpadów zebranych na terenie Krakowa, wykonali je pracownicy MPO.

Dowiedz się więcej na temat akcji.

W 2023 roku Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka otrzymała medal Wiktora Godlewskiego za działalność na rzecz zwiększenia populacji ptaków w miastach.