górne tło

Podróż Pamięci przedstawicieli francuskiego Departamentu Rodanu

7 i 8 lutego 2024 roku, Departament Rodanu zorganizował Podróż Pamięci do Krakowa i Oświęcimia. Uczestniczyła w niej młodzież gimnazjalna, której towarzyszyli przedstawiciele władz departamentu oraz społeczności żydowskiej.   

Przed podróżą uczniowie wzięli udział w zajęciach z poświęconych przekazywaniu pamięci historycznej. Ich celem było umocnienie właściwej postawy obywatelskiej młodych rodańczyków i uwrażliwienie ich na konieczność poszanowania praw człowieka.

W ramach pobytu w Polsce 120 gimnazjalistów poznało historię krakowskiej dzielnicy Kazimierz i byłego getta żydowskiego, a także obozu w Brzezince, oraz Muzeum Auschwitz. Przedsięwzięcie jest jednym z działań edukacyjnych, obejmujących m.in. uświadamianie o ryzyku, z jakim wiążą się takie postawy, jak rasizm i ksenofobia.

Foto: ©CD69 – Julien Bourreau