górne tło

Prace na ul. Jerzmanowskiego

12 lutego rozpoczęły się prace na ul. Erazma Jerzmanowskiego. Zadanie będzie realizował deweloper w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych.

Inwestycja zakłada przebudowę oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych (w rejonie skrzyżowania z ul. Kurczaba), chodnika (po stronie stacji benzynowej i inwestycji, między ul. Wielicką a ul. Kurczaba) oraz budowę nowego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem.

Prace realizowane będą etapami. Wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu. Od 12 stycznia przejście dla pieszych zostało wyznaczone drugą stroną jezdni. W trakcie budowy chodnika oraz zjazdu na teren inwestycji – zwężenie jezdni.

Roboty potrwają do połowy kwietnia br.