górne tło

„Mieszkanie za remont” – najważniejsza jest liczba punktów z wniosku

Tylko do 29 marca można składać wnioski do III edycji programu „Mieszkanie za remont”. To miejski program, który umożliwia wynajem lokalu w zamian za wykonanie w nim remontu w okresie 12 miesięcy. Przy składaniu wniosków kolejność zgłoszeń nie ma pierwszorzędnego znaczenia, ale kryteria, jakie się spełnia. Te przekładają się na punkty, które przy zsumowaniu mogą dać ten sam wynik dla więcej niż jednej osoby. Niemniej jednak w tym roku kryteria zostały zmienione, co wpłynie na większe zróżnicowanie wnioskodawców i istnieje szansa, że liczba osób z taką samą punktacją będzie mniejsza.

W związku z dużym zainteresowaniem programem, uruchomiono dwa dodatkowe miejsca obsługi i przyjmowania wniosków, w urzędzie na Rynku Podgórskim. Wnioski można składać do 29 marca.

Po jego przeprowadzeniu lokal wynajmowany jest wnioskodawcy na czas nieokreślony. Stawka czynszu za 1 m2 zgodna jest z oceną wartości użytkowej lokalu i mieści się w przedziale od 5,96 zł/m2 do 15,22 zł/m2.

Warunki uczestnictwa

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które mieszkają w Krakowie, ale nie posiadają nieruchomości na własność, nie są też współwłaścicielami mieszkania w Krakowie lub w pobliskich powiatach: krakowskim, wielickim lub proszowickim.

Do programu mogą przystąpić osoby, które osiągnęły średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, który wynosi:

Wliczany jest dochód wszystkich osób zamieszkujących wspólnie w gospodarstwie domowym.

Warunkiem jest także, aby osoby przystępujące do programu nie posiadały zadłużenia z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

W tym roku obowiązują również nowe kryteria: zamieszkanie w Krakowie, wykształcenie na poziomie licencjata oraz pozytywna weryfikacja w poprzedniej edycji programu.

Po weryfikacji wniosków stworzona zostanie tzw. lista remontowa osób uprawnionych. Liczba mieszkań, które są objęte programem wynosi 100.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa UMK przy Rynku Podgórskim 1.

 

Duże zainteresowanie programem

Miasto uruchomiło ten program w 2022 roku. W pierwszej jego edycji wnioski złożyło 717 osób, a na liście remontowej znalazło się 50 wnioskodawców. 40 lokali znalazło najemcę, z czego 26 mieszkań zostało już wyremontowanych i zasiedlonych. W pozostałych lokalach trwa jeszcze remont.

Druga odsłona programu cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem, gdyż złożono 972 wnioski, a listą remontową objęto 100 gospodarstw domowych. 74 lokale posiadają już przyszłego najemcę, a w mieszkaniach trwają prace remontowe.

O III edycji programu można dowiedzieć się więcej w informacji na stronie bip.krakow.pl.