górne tło

Analiza śladu węglowego z miejskiej konferencji

Wiele organizacji i firm w związku z narastającą emisją dwutlenku węgla, koniecznością obniżenia tej emisji oraz postępującej zmiany klimatu szacuje swój wkład w globalne zapobieganie skutkom tej zmiany na podstawie obliczenia swojego śladu węglowego. Zespół krakowskich Doradczyń ds. klimatu i środowiska podjął się policzenia śladu węglowego ubiegłorocznej konferencji "Możliwości utworzenia społeczności energetycznych w Krakowie".

Czym jest ślad węglowy? To miara całkowitej ilości emisji dwutlenku węgla bezpośrednio i pośrednio spowodowanej działaniem człowieka, który wyrażony jest w ekwiwalencie dwutlenku węgla CO2e.

Po poddaniu konferencji analizie określono, że:

Jak przeliczyć ten wynik na nasze życie?

1 tona emisji z konferencji to około 1 852 prań z pełnym 8-kilogramowym wsadem w temperaturze 40°C, suszonych na sznurku lub około 2 000 oszczędnych kąpieli, gdzie woda ogrzewana jest wydajnym bojlerem gazowym.

Analiza śladu węglowego konferencji dot. utworzenia społeczności energetycznych - grafika porównawcza

Aby zrekompensować ślad węglowy tego wydarzenia, należy posadzić około 109 sztuk sadzonek drzew, które w ciągu 20 lat będą wstanie pochłonąć tyle CO2 co wyniosła organizacja konferencji. Tyle samo CO2 jest w stanie pochłonąć, w ciągu jednego okresu wegetacyjnego, około 8 dorosłych drzew liściastych średniej wielkości.

Pełną analizę śladu węglowego konferencji zawiera opracowanie, z którym można zapoznać się tutaj: Ślad węglowy stacjonarnego wydarzenia. Zachęcamy do lektury.

W podsumowaniu można znaleźć przykłady działań redukujących ślad węglowy, które będą brane pod uwagę przy organizacji przyszłych wydarzeń realizowanych przez Gminę Miejską Kraków. Autorki mają nadzieję, że wnioski z ekspertyzy będą stanowić inspirację oraz ukierunkowywać działania proklimatyczne organizatorów nie tylko miejskich wydarzeń.

Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji dot. tworzenia społeczności energetycznych

Opracowanie powstało jako realizacja działania C4 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Materiał/opracowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.