górne tło

Co dalej z InfoKraków?

Punkty sieci Miejskiej Informacji Turystycznej InfoKraków były głównym tematem Komisji Promocji i Turystyki.

Sieć InfoKraków została utworzona w 2004 roku, od roku 2022 działa w ramach struktury organizacyjnej Kraków5020 sp. z o.o. Głównym celem działania jest prowadzenie całościowego, zintegrowanego systemu informacji turystycznej i kulturalnej. Sieć w swojej ofercie ma zarówno kompleksowe usługi dla turystów krajowych i zagranicznych, jak też dla mieszkańców stolicy Małopolski. Prowadzi przy tym działalność gospodarczą celem częściowego samofinansowania. Więcej informacji na temat działalności punktów sieci Miejskiej Informacji Turystycznej znajdziesz na stronie internetowej infokrakow.pl.

Obecne na posiedzeniu Komisji przedstawicielki InfoKraków.pl oraz spółki Kraków 5020 pokrótce przedstawiły radnym obecną sytuację punktów sieci Miejskiej Informacji Turystycznej i podjęte decyzje, co do ich przyszłego funkcjonowania. 

Z uzyskanych informacji wynika, że budżet przewidziany na działalność obsługi punktów sieci Miejskiej Informacji Turystycznej infoKraków jest mniejszy niż przewidywano. Sieć szacowała na utrzymanie wszystkich punktów kwotę ok. 7 mln zł, a otrzyma 3 mln zł.  Zaistniała zatem konieczność zamknięcia części punktów infoKraków.pl ze względu na zmniejszone środki finansowe. Od stycznia wypowiedziano umowę w Balicach w Międzynarodowym Porcie Lotniczym. Od marca rozwiązywane są umowy z punktami przy ul. Powiśle 11, na Kazimierzu przy ul. Józefa 7 oraz w Sukiennicach, Rynek Główny 1/3. Od marca pozostaje pięć punktów, z czego jeden to Kraków Story w Pawilonie Wyspiańskiego, przy pl. Wszystkich Świętych 2, drugi - ul. Św. Jana 2, zaś kolejne to ul. Szpitalna 25, tzw. Wojtek, os. Zgody 7 w Nowej Hucie oraz ICE Kraków przy ul. Konopnickiej 17.

Ze strony przewodniczącego komisji Tomasza Darosa padały m.in. pytania, czy o likwidacji punktów zadecydowały środki finansowe? Kto podjął decyzję o ich likwidacji? O ile będzie mniej etatów? Czy istnieje ryzyko zamknięcia innych punktów?

W odpowiedzi radni usłyszeli, że punkty do likwidacji wskazało miasto, zadecydowały o tym tylko i wyłącznie środki finansowe. Sieci udało się tak zaplanować pracę, że nie zostanie zmniejszona liczba etatów, poza tymi zawartymi na umowę zlecenie. Zostały za to wydłużone godziny działalności punktów. Na ten moment nie ma informacji o planowanej likwidacji pozostałych pięciu punktów sieci Miejskiej Informacji Turystycznej infoKraków.

Radny Jerzy Woźniakiewicz dopytywał, czy o zamknięciu punktów decydował wskaźnik ich mniejszego zainteresowania, czy wręcz przeciwnie? Przedstawicielka Sieci Miejskiej Informacji Turystycznej poinformowała, że zostały przedstawione dane, w tym faktyczna liczba turystów zagranicznych i polskojęzycznych, dane sprzedażowe, koszty i bieżące utrzymanie punktu.

Radny Tomasz Daros zgłosił wniosek o przywrócenie do działalności na mapie Krakowa czterech zamkniętych punktów sieci Miejskiej Informacji Turystycznej InfoKraków. Podjęty pod głosowanie postulat uzyskał jednomyślność radnych Komisji.

Podczas posiedzenia Komisja przyjęła plan pracy oraz harmonogram posiedzeń do końca trwania VIII kadencji Rady Miasta Krakowa 2018 – 2024.