górne tło

Nabór wniosków do trzech programów dotacyjnych

Do dziś, 9 lutego trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji do trzech programów dotacyjnych. Chodzi o program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, krakowską mikroretencję wód opadowych i roztopowych i program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.

Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Dotacje celowe udzielane do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych lub nieruchomości lokalowych. Maksymalna kwota dotacji wynosi do 60 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych

Beneficjentom przyznaje się dotację wyrażoną w kwocie brutto, w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów koniecznych, liczonych w następujący sposób:

Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

Maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł.

Maksymalny kwalifikowany koszt jednostkowy na realizację zadań:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, przesyłać na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków lub w wersji elektronicznej:

Więcej informacji o naborze znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: Rynek Podgórski 1, pokój 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30 lub telefonicznie pod numerem infolinii Wydziału: 12 616 8848.