górne tło

Dyplomatyczny początek roku

Jak co roku, Prezydent Miasta Krakowa spotkał się krakowskimi dyplomatami. Noworoczne spotkanie odbyło się 11 stycznia w Pałacu Wielopolskich - miejscu, gdzie 22 lata temu, po objęciu funkcji prezydenta, Jacek Majchrowski po raz pierwszy zaprosił przedstawicieli krakowskich placówek konsularnych. Tak więc historia zatoczyła koło.

Jako, że było to ostatnie spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z dyplomatami, w swoim wystąpieniu przekazał im podziękowania za wszystkie lata współpracy: „Oczywiście dla konsulów generalnych  czas sprawowania misji jest ściśle określony więc miałem okazję i przyjemność współpracować z wieloma konsulami generalnymi Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Ukrainy, a po reaktywacji konsulatów także z konsulami generalnymi Austrii i Węgier. Z konsulami honorowymi ta współpraca trwa bez takich zmiennych kadencji, nawet już od kilkunastu lat,  a z niektórymi konsulami – np. z Panem Konsulem Januszem Kahlem, Kazimierzem Karasińskim, Marianem Mikołajskim czy Krzysztofem Ingardenem - współpracujemy od samego początku” .

Do podziękowań przyłączył się również Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Artur Buszek, podkreślając ważną rolę krakowskich dyplomatów w rozwoju naszego miasta.

W imieniu korpusu głos zabrał Konsul Generalny Ukrainy Wiaczesław Wojnarowśkyj, kierując słowa wdzięczności do Pana Prezydenta, radnych miasta oraz pracowników Urzędu Miasta Krakowa za wspieranie działań placówek i otwartość na współpracę. Nie zabrakło także odniesień do obecnej sytuacji w Ukrainie i gorącego apelu o dalsze wsparcie dla Ukraińców, którzy walczą nie tylko o wolność swojej ojczyzny, ale także za pokój całej Europy, a nawet świata.

Atmosfera spotkania tradycyjnie sprzyjała rozmowom o planach na nowo rozpoczęty rok, jak również podsumowaniom wydarzeń roku ubiegłego, a nawet tych z poprzednich 22 lat! Pretekstem do wspomnień była mała niespodzianka, która stała się atrakcją wieczoru, a mianowicie prezentacja zdjęć ze wszystkich spotkań noworocznych Prezydenta Jacka Majchrowskiego z krakowskim korpusem konsularnym, czyli od 2003 roku.  Sporo obecnych na spotkaniu dyplomatów z sentymentem rozpoznawało siebie na zdjęciach i wspominało swoich kolegów, którzy pełnili misje w naszym mieście. Symboliczną klamrą spinającą bogaty rozdział współpracy z krakowskim korpusem konsularnym było wspólne zdjęcie wszystkich konsulów i Pana Prezydenta, które z pewnością będzie miłą pamiątką po tym ostatnim spotkaniu noworocznym.

Zdjęcia ze spotkania w OTOFoto Kronice Miasta Krakowa