górne tło

Zgłoś kandydatki do tegorocznej edycji Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej

Praca kobiet, choć wnosząca fundamentalny wkład w życie społeczne, polityczne i intelektualne, przez wieki pozostawała często niewidzialna. Dziś, mimo zmian zachodzących w obyczajowości, wciąż nie zawsze jest dostrzegana. Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej to działanie, które pozwala to zmienić. Pragnąc podkreślić niezwykły wpływ kobiet i ich wyjątkową postawę na rzecz kształtowania lepszego świata, prezydent Krakowa ogłosił 3. trzecią edycję Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej i zachęca do przesyłania propozycji kandydatur niezwykłych krakowianek.

Patronka nagrody, czyli Kazimiera Bujwidowa to krakowianka, której Polki w dużej mierze zawdzięczają prawa do studiów wyższych, stworzyła bowiem pierwsze gimnazjum dla dziewcząt z egzaminem maturalnym w Krakowie, angażowała się w walkę o prawo kobiet do głosowania w wyborach powszechnych, a swoją siłą i wolą walki inspiruje nas do dziś.

Wyróżnienia przyznawane są każdego roku czterem niezwykłym kobietom, których postawa i dokonania mają znaczący wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i nasze miasto. Nagroda pozwala tworzyć silną reprezentację kobiet we wszystkich dziedzinach życia publicznego, wspierać kobiety w ich działaniach oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na płeć.

Zgodnie z uchwałą nr LXXIV/2078/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej”, tytuł przyznaje corocznie prezydent Krakowa na wniosek Kapituły Nagrody za poprzedni rok kalendarzowy. Laureatki nagrody otrzymują wyróżnienie w postaci statuetki oraz mają prawo do używania znaku graficznego nagrody. Mogą być dodatkowo uhonorowane wymienianiem ich w krakowskich wydawnictwach dotyczących działalności na rzecz równości.

Kapituła Nagrody powoływana jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Zarządzeniem nr 3818/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. Prezydenta Miasta Krakowa powołał Kapitułę opiniującej kandydatury do „Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej A.D. 2023”.

Zgłoszenia kandydatur do „Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej A.D. 2023" należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym:

Zgłoszenia kandydatur można składać do dziś, 16 lutego. Posiedzenie kapituły, na którym zostaną wyłonione laureatki, planowane jest na poniedziałek, 4 marca. Uroczystą galę wstępnie zaplanowano na środę, 27 marca.

Formularze prosimy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w jednej z możliwych form:

Kapituła przy wyborze kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej uwzględnia w szczególności:

  1. znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość oraz dziedzinę działalności
  2. zaangażowanie w pracę na rzecz równouprawnienia
  3. okres prowadzonej działalności
  4. efekty i zakres działań
  5. innowacyjność i różnorodność podejmowanych działań.

Dodatkowe informacje:

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym: Gazeta Wyborcza Kraków, LoveKraków.pl, Miasto Kobiet, MamoPracuj.pl.