górne tło

„Kraków 2050. Pocztówka z przyszłości” – finał konkursu

W Urzędzie Miasta Krakowa otwarto wystawę pokonkursową „Kraków 2050. Pocztówka z przyszłości”. Podczas uroczystości zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig wręczył nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu.

W Urzędzie Miasta Krakowa otwarto wystawę pokonkursową „Kraków 2050. Pocztówka z przyszłości”. Podczas uroczystości zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig wręczył nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu.

Wystawa zgromadziła prace plastyczne, nadesłane przez uczniów krakowskich szkół. Przed jej otwarciem dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Prezydenta ds. Polityki Społecznej i Komunalnej A. Kuliga  odebrali zwycięzcy i wyróżnieni. W ceremonii uczestniczyli nie tylko autorzy prac, ale także rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Celem konkursu „Kraków 2050. Pocztówka z przyszłości” było zaangażowanie młodych mieszkańców w stworzenie swojej artystycznej wizji przyszłości naszego miasta. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności uczestników powstały przemyślane i inspirujące prace, które przedstawiają Kraków w 2050 roku. Zgodnie z założeniami konkursu każda pocztówka z przyszłości powinna przedstawiać charakterystyczny dla Krakowa, dowolnie wybrany punkt z kategorii: „Zabytki”, „Tereny zielone” lub „Infrastruktura prośrodowiskowa”.

W nadesłanych propozycjach Kraków to z jednej strony miasto zielone i szczęśliwe, bezpieczne, przyjazne i gwarantujące wysoką jakość życia, z drugiej metropolia, która nie poradziła sobie z kryzysem klimatycznym. Były też prace łączące te wizje, czyli pokazujące dwie drogi do wyboru: jedną taką, na której dbamy o Kraków, by był błękitno - zielony i szczęśliwy, a drugą destrukcyjną, na której zwiększamy ilość odpadów, ruch samochodowy, zmniejszamy tereny zielone... Wybór zawsze należy do nas!

Do konkursu wpłynęło łącznie ponad 300 prac z 30 krakowskich szkół podstawowych, które były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych, tj. klasy od IV-VI oraz VII-VIII. Jury wyłoniło siedmiu zwycięzców i przyznało dwadzieścia jeden wyróżnień. Nagrodami za aktywność uhonorowano trzy szkoły, które nadesłały najwięcej prac. Otrzymały one zestawy artykułów plastycznych, gier planszowych oraz książek o tematyce klimatycznej.

Po wręczeniu nagród Doradczynie ds. klimatu i środowiska, które zorganizowały konkurs zaprosiły przybyłych uczestników do klimatycznego panelu dyskusyjnego. Siedmiu autorów zdecydowało się odpowiedzieć na pytania prowadzącej spotkanie Beaty Kulig-Gołąbek, skąd wziął się pomysł na pocztówkę i jakie emocje towarzyszyły jej wykonaniu. Padało wiele osobistych odpowiedzi, wyrażających troskę o czyste powietrze czy malejące zasoby wody pitnej. Rozmówcy dzielili się swoimi obawami przed skutkami globalnego ocieplenia, ale też nadziejami na pomoc w walce z nimi ze strony branży nowych technologii.

Młodzi artyści, którzy wzięli udział w rywalizacji, w swoich kreatywnych wizjach przekazali nie tylko swoim rówieśnikom, ale i starszym pokoleniom, ważne przesłanie: mamy szansę osiągnąć sukces tylko wtedy, gdy będziemy działać wspólnie i zdecydowanie.

Na zakończenie spotkania, w atmosferze prawie już przedświątecznej, dzielono się propozycjami na to, jak proklimatycznie spędzić ten czas. Rozmawiano z uczniami o tym, jak zmienić swoje nawyki, ograniczyć konsumpcjonizm, nie marnować jedzenia czy dać rzeczom drugie życie.

Część prac konkursowych została wydrukowana w tradycyjnej pocztówkowej formie. Nagrodzeni autorzy wraz z dyplomem otrzymywali wydruk swojej pracy na pamiątkę. Prace uczestników będą stanowić też materiał graficzny do kalendarza ściennego na 2024. Jego premiera już wkrótce.

Nagrodzeni:

W kategorii klasy IV–VI:

W kategorii klasy VII–VIII:

Wyróżnienia:

W kategorii klasy IV–VI:

W kategorii klasy VII–VIII:

Nagrody dla szkół za przesłanie największej liczby prac plastycznych:

Inicjatywa została zrealizowana przez zespół doradców ds. klimatu i środowiska UMK w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.