górne tło

Dwa plany zagospodarowania na Klinach

Już dziś zostaną poddane pod dyskusję projekty dwóch planów, które dotyczą obszaru Kliny i przewidują utworzenie tam dwóch parków miejskich. Pierwszy z nich, „Park miejski Kliny południe”, znajduje się w obrębie dzielnicy X Swoszowice, natomiast obszar „Park miejski na Klinach” mieści się w dzielnicy VIII Dębniki.

Z projektami tych planów można zapoznać się od 11 grudnia do 11 stycznia 2024 roku w Biuletynie Informacji Publicznej lub bezpośrednio w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

Do obu projektów mieszkańcy mogą składać uwagi do 25 stycznia 2024 roku, przesyłając je na odpowiednim formularzu poprzez ePUAP lub na adres mailowy: uwagi-bp@um.krakow.pl.

W przypadku korzystania z poczty tradycyjnej dokument z uwagami trzeba przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków. Można także dostarczyć wydruk na dziennik podawczy do wybranego Punktu Obsługi Mieszkańca UMK.

Wnioski można przekazać także podczas dyskusji, które odbędą się dla obu planów 12 grudnia o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Krakowa, przy placu Wszystkich Świętych 3-4.

Dyskusja będzie możliwa także w formie online. Link jest dostępny na stronie: bip.krakow.pl.

Uwagi do planów zostaną rozpatrzone przez prezydenta w ciągu 21 dni od upływu terminu ich składania.

Więcej o tych planach: