górne tło

Kraków włączył się w ogólnopolską kampanię „Dobro za dobro”

Wystartowała ogólnopolska kampania społeczna „Dobro za dobro”, a jej celem jest podziękowanie Polakom za wsparcie, którego udzielili Ukrainie po 24 lutego. Autorzy kampanii pokazują nam, że to ofiarowane wtedy dobro powróciło do nas.

Kampania obejmuje zasięgiem siedem miast wojewódzkich, a partnerem został m.in. Urząd Miasta Krakowa.

Od momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku w całym kraju, w tym również w Krakowie, nastąpiła społeczna mobilizacja w celu pomocy sąsiadom zza wschodniej granicy.

Krakowianie na pomoc

Z raportu przeprowadzonego przez Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich wynika, że od chwili wybuchu wojny w Ukrainie do Krakowa przybyło ok. 177,5 tys. osób. Mieszkańcy zjednoczyli się w geście solidarności i otworzyli swoje serca, organizując zbiórki darów i pieniędzy, tworząc punkty pomocy prawnej oraz wspierając sąsiadów w znalezieniu pracy czy dachu nad głową. Kraków prowadził pięć miejskich ośrodków tymczasowego pobytu, zapewniając tam nie tylko schronienie, ale także wyżywienie. Krakowianie licznie przyjmowali uchodźców także w swoich domach. Od wybuchu wojny ponad 7 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy zostało zapisanych do krakowskich szkół i przedszkoli. W Krakowie działa też Centrum Wielokulturowe, które wsparło już ponad 100 tys. osób m.in. poradami prawnymi i pomogło w tłumaczeniach. Urząd Miasta Krakowa uruchomił również pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych, ale także pomagających wolontariuszy.

Świat wspierał Kraków

Kraków nawiązał liczne partnerstwa z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami, aby skuteczniej wspierać uciekających przed wojną. W TAURON Arenie działał punkt pomocy UNHCR agencji ONZ i udzielał pomocy pieniężnej uchodźcom. W ramach podpisanego przez prezydenta Krakowa i prezesa fundacji CORE Response porozumienia zostały przyznane granty na pokrycie kosztów pobytu przyjezdnych i koordynację wolontariatu. Pomoc dla najmłodszych na działania edukacyjne, opiekuńczo-społeczne i zdrowotne zaproponował UNICEF. Wspierały nas także miasta partnerskie m.in. Norymberga, Lipsk, Orlean, Frankfurt nad Menem, Trondheim, Innsbruck, Bordeaux i Edynburg, wysyłając transporty m.in. leków, sprzętu medycznego, żywności, a także generatory prądotwórcze. Kraków otrzymał także wsparcie od zagranicznych sponsorów m,in. uniwersyteckiej społeczności koreańskiej, darczyńców z Tajwanu czy Królestwa Niderlandów na budowę centrum dla sierot. Także World Central Kitchen zapewniła pełne wyżywienie, dostarczane do centrów dla Ukraińców.

Dobro wróciło

Nowi mieszkańcy z Ukrainy, w zamian za okazane dobro, pokazali ogromną wdzięczność. Kraków stał się miastem, którego znakiem rozpoznawczym na świecie była sprawnie zorganizowana pomoc zarówno dla walczącej Ukrainy, ale i osób stamtąd uciekających. Obecność nowych mieszkańców pozytywnie wpłynęła na rozwijający się gospodarczo Kraków.

Szczegóły kampanii

„Dobro za dobro” obejmuje szereg działań na szczeblu lokalnym, w tym spotkania z przedstawicielami miast, społeczności ukraińskiej i polskiej. Założenia i misja kampanii są promowane w ramach kampanii digitalowej, docierającej do odbiorców z wybranych miast wojewódzkich za pośrednictwem mediów społecznościowych i influencerów oraz mediów tradycyjnych i lokalnych. Na stronie internetowej dobrozadobro.pl można znaleźć informacje o tym, w jaki sposób wciąż można pomagać sąsiadom z Ukrainy, a także poruszające opowieści osób, które otrzymały pomoc lub tej pomocy udzieliły. Kampania zachęca obywateli polskich i ukraińskich do prezentowania swoich historii za pośrednictwem wspomnianej strony internetowej.

W projekcie wzięło udział siedem miast wojewódzkich – Białystok, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Rzeszów i Wrocław. Kampania została w całości sfinansowana przez National Democratic Institute (partner wspierający), a partnerami zostały urzędy miejskie.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii „Dobro za dobro/Krakow”, na której znaleźć można dodatkowe informacje, a także śledzenia serwisów Instagram i Facebook