górne tło

Udostępnianie danych z rejestru PESEL

Minęło dziesięć miesięcy od czasu utworzenia nowego Referatu w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, a mianowicie Referatu Udostępniania Danych i Informacji Adresowej. Ilość obecnie zrealizowanych spraw jest imponująca, wynosi: 18 317 z tego 6 102 to sprawy załatwione przez klientów za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wydanych zostało już 7025 zaświadczeń potwierdzających brak lub ilość osób zameldowanych w lokalu, celem przedłożenia w kancelarii notarialnej do sprzedaży nieruchomości.

Pracownicy Referatu dokładają wszelkich starań, aby mieszkańcy niezwłocznie otrzymywali odpowiedzi na złożone wnioski oraz byli usatysfakcjonowani załatwieniem sprawy.

Dla przypomnienia:

Siedziba Referatu znajduje się przy alei Powstania Warszawskiego 10, VII piętro, pokoje 704, 705 i 711. Wnioski można składać osobiście w każdym punkcie podawczym Urzędu Miasta Krakowa, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP oraz można wysłać pocztą na adres siedziby referatu.

Do zakresu działania referatu należą:

Dokumenty można odebrać:

Jeśli nie możesz sam odebrać dokumentu, upoważnij inną osobę do tej czynności. Pamiętaj, aby udzielić tej osobie pisemnego (odręcznego – nie musi być notarialne) pełnomocnictwa, wskazując w nim swoje dane jako wnioskodawcy oraz dane pełnomocnika (imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), celem weryfikacji danych. Ważne, aby pełnomocnictwo było czytelnie podpisane.

W przypadku, gdy w naszym imieniu działa pośrednik w sprzedaży, to do wniosku o wydanie zaświadczenia o braku bądź ilości osób zameldowanych w lokalu należy dołączyć kserokopię umowy pośrednictwa, która upoważnia pośrednika do tej czynności.

Przypominamy, że zaświadczenia o braku bądź ilości osób zameldowanych w lokalu, które są niezbędne do kancelarii notarialnej, celem sprzedaży nieruchomości – nie są wydawane „od ręki”, a w terminie ustawowym siedmiu dni.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego za pośrednictwem Krakowskiego Centrum Kontaktu tel. 12 616 55 55.