górne tło

Zakochaj się w klimacie i… weź udział w konkursie

Przed nami III edycja proklimatycznego konkursu plastycznego skierowanego do uczniów krakowskich szkół pod nazwą „Zakochaj się w klimacie”. Do udziału w rywalizacji zapraszają – jednostka Klimat–Energia–Gospodarka Wodna i Młodzieżowa Rada Krakowa.

W poprzedniej edycji uhonorowano 300 młodych artystów. Konkurs ma przyczynić się do budowy świadomości uczniów w zakresie problematyki klimatycznej oraz skłonić młodzież do włączenia się w szeroko rozumiane działania proklimatyczne.

Wystarczy przesłać do KEGW pracę plastyczną o formacie A4 prezentującą rozwiązania w zakresie ochrony klimatu na terenach bliskich miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. Prace należy wykonać samodzielnie przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej, rysunku lub mieszanej.

Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno w czterech kategoriach wiekowych:

W każdej z czterech kategorii wiekowych komisja przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Prace należy dostarczyć do KEGW w terminie od 1 grudnia do 20 stycznia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lutego do godz. 14.00.

Autorów najciekawszych prac we wszystkich czterech kategoriach organizatorzy nagrodzą m.in. repliką barometru FitzRoya, „grą planszową z klimatem” oraz zestawami ekologicznych gadżetów. Ponadto w późniejszym terminie laureaci otrzymają kalendarz ekologiczny na kolejny rok przedstawiający ilustracje zwycięskich prac. Dodatkowo prace konkursowe zostaną opublikowane na profilu jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna na Facebooku oraz na stronie internetowej kegw.krakow.pl.

Szczegółowy regulamin konkursu wraz z załącznikami można znaleźć na stronie kegw.krakow.pl.

Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie uczestników.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 12 323 30 62 i 12 323 30 61, a także mailowo: klimat@kegw.krakow.pl.