górne tło

Nocne prace na ul. Basztowej i Westerplatte

21 listopada rozpoczęły się nocne prace serwisowe, które objęły część skrzyżowania przy Teatrze Słowackiego od strony ul. Basztowej oraz Westerplatte. Co istotne, przejezdność podczas prac jest zachowana.

W trakcie prac wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni w miejscach spękania oraz wykonane zostaną zalewki przyszynowe.

Prace realizowane są w nocy – będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, m.in. zawężenie ulicy, przejezdność w każdym z kierunków zostanie zachowana.

Planowany harmonogram prac:

Harmonogram może ulec zmianie.