górne tło

Plany miejscowe: najbliższe terminy wyłożenia i składania wniosków

Przypominamy, że mieszkańcy mogą składać wnioski do tworzonych planów miejscowych, jak również konsultować wykładane projekty przygotowanych planów, biorąc udział w dyskusji i składając uwagi.

Plany sporządzane, do których można składać wnioski:

Lista planów, których wyłożenie już się zakończyło, ale poniżej ostateczne terminy składania uwag do projektów: