górne tło

Most Dębnicki otwarty

Od 30 listopada most Dębnicki jest przejezdny w obu kierunkach, wszystkimi pasami ruchu. Most został otwarty w dniu oznaczonym w umowie jako termin zakończenia prac.

Od czwartku, 30 listopada, kierowcy mogą w pełni korzystać z mostu Dębnickiego, dostępne jest skrzyżowanie od strony Jubilatu, natomiast pozostają niedostępne skręty (to jeden z etapów prac związanych z przebudową ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej).

Wraz z otwarciem mostu włączono również sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na moście oraz przywrócono stałą lokalizację przystanku autobusowego „Jubilat” 03 dla linii autobusowych nr 124, 144, 164, 169, 173, 179, 194, 300, 301, 304, 424, 494, 503, 513, 608, 609 i LR0.

 

Prace na moście Dębnickim ruszyły w lipcu br. Realizowano je połówkowo, cały czas utrzymując przejezdność w obu kierunkach. Poprawiono stan techniczny obiektu w obrębie płyty pomostowej. Wymieniono zarówno nawierzchnię asfaltową jezdni i nawierzchnię kap chodnikowych z żywic. Wykonano nową izolację płyty pomostowej, która została poprzedzona niezbędnymi naprawami jej żelbetowej konstrukcji. Wymieniono elementy odwodnienia i dylatacje nad przyczółkami, bariery energochłonne, oświetlenie oraz krawężniki. Podniesiono balustrady i zabezpieczono je przed korozją. Wpusty (studzienki) odprowadzające wodę z mostu przeprojektowane zostały tak, żeby nie najeżdżały na nie pojazdy, dzięki temu zwiększył się komfort przejazdu.

Zadbano również o przestrzeń podmostową na długości bulwarów. Tu jeszcze trwa proces zabezpieczania dźwigarów przed korozją oraz poprawiane są elementy odprowadzające wodę z mostu.

Koszt prac na moście Dębnickim to ok. 6,8 mln zł.

Zakładany pierwotnie termin zakończenia prac uległ kilkudniowemu przesunięciu ze względu na dodatkowy zakres robót: wymianę betonu i odtworzenie zbrojenia wsporników chodnikowych na dojściach do mostu. W czasie prac stwierdzono bardzo zły stan techniczny wsporników zarówno od strony Podgórza, jak i po stronie ulicy Zwierzynieckiej.

Przypominamy, że w rejonie mostu Dębnickiego obowiązuje zmieniona organizacja ruchu związana z remontem ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki – o czym więcej w komunikacie. Informacje o postępach prac są na bieżąco zamieszczane na stronach internetowych krakow.pl, zdmk.krakow.pl oraz w serwisie inwestycje.krakow.pl. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji miejskiej, w tym zasady zachowania ważności biletów okresowych, znajdują się na stronie internetowej ztp.krakow.pl.