górne tło

Cezary Obracht-Prondzyński laureatem Nagrody Vincenza

Tegorocznym laureatem Nagrody Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza, przyznawanej za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej, jest prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 21 listopada podczas VIII Kongresu Open Eyes Economy Summit w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Cezary Obracht-Prondzyński pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie kieruje Zakładem Antropologii Społecznej oraz Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą. Jest socjologiem, antropologiem i historykiem, a także współzałożycielem i prezesem Instytutu Kaszubskiego. Jego interdyscyplinarne zainteresowania badawcze dotyczą nie tylko problematyki Kaszub i Pomorza, ale przede wszystkim szerokiego spojrzenia na kwestie mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, polityki regionalnej i współczesnego społeczeństwa polskiego.

W uznaniu dorobku naukowego profesor Obracht-Prondzyński został wybrany w poczet członków Polskiej Akademii Umiejętności. Pełni też funkcję sekretarza Komisji Kaszubskiej przy Stacji Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku. Jest osobą bardzo aktywną w życiu publicznym, pełni społecznie różne funkcje między innymi w radach muzealnych, radach naukowych (Biblioteka Elbląska), radach programowych instytucji kultury (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności), w ciałach doradczych (Pomorska Rada Kultury, Pomorskie Forum Terytorialne). Ponadto jest animatorem kultury oraz członkiem kilku organizacji społecznych, w tym przede wszystkim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych, jest członkiem kilkunastu towarzystw naukowych. Jest także autorem i współautorem ponad 30 książek, redaktorem ponad 20, przygotował kilkaset artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych.

W 1995 r. otrzymał nagrodę Fundacji „POLCUL” za pracę społeczną i kulturalną na Pomorzu, w 2004 Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera, w 2005 roku Odznakę Honorową „Pieczęć Świętopełka Wielkiego” klasy złotej za zasługi w działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jest też laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2017.

Jak podkreślają przedstawiciele Kapituły Nagrody Vincenza dorobek naukowy i szeroka działalność prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego na płaszczyznach kultury, samorządu i edukacji jest zbieżna z ideami patrona Nagrody. Podobnie jak Stanisław Vincenz profesor jest człowiekiem dialogu międzykulturowego oraz misjonarzem idei Europy „małych ojczyzn” przybliżającej wrażliwość naszego makroregionu. Jego istotny głos przewodnika poszukującego ocalenia w kulturze i dialogu międzykulturowym daje współczesnemu człowiekowi klucz do złożonego świata Europy Środkowo-Wschodniej, co ważne w kontekście idei przyświecających ustanowieniu Nagrody Vincenza.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbędzie się 21 listopada podczas VIII Kongresu Open Eyes Economy Summit. Nagroda ufundowana przez Miasto Kraków obejmuje gratyfikację finansową w kwocie 50 000 zł, dyplom i statuetkę oraz prawo do używania tytułu: „Laureat Nagrody Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza”.

Patron nagrody ‒ Stanisław Vincenz (1888–1971) jest szeroko znany w europejskiej kulturze i literaturze jako wybitny etnograf, eseista, filozof, ceniony pisarz. Był badaczem i wnikliwym znawcą kultury Huculszczyzny i Pokucia, organizatorem pierwszego zjazdu „małych ojczyzn” w szwajcarskim Vallamont i autorem koncepcji, zgodnie z którą nie tyle państwa, ile regionalne „małe ojczyzny” stanowią o więzi Europejczyków. Stanisław Vincenz był człowiekiem dialogu międzykulturowego i międzynarodowego i ważnym ideowym głosem dla porozumienia narodów Europy Środkowo-Wschodniej.

Nagroda Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza jest przyznawana od 2005 roku osobom zasłużonym dla popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej. Dotychczas otrzymali ją Tomas Venclova, Jiři Gruša, Krzysztof Czyżewski, Emil Brix, Agnieszka Holland, Tatiana Tołstoj, Andrzej Stasiuk, Martin Pollack, Magda Vášáryova, Serhij Żadan, Jacek Purchla, Jarosław Hrycak, Swietłana Aleksijewicz, Krzysztof Penderecki, G. Csaba Kiss, Oleg Sencow, Wojciech Ornat i Oksana Zabużko.

Dodatkowe informacje o działalności prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego można znaleźć na jego stronie internetowej: cezaryop.com