górne tło

procedury zewnętrzne

Procedury zewnętrzne, dotyczące form pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych:

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - ON-1

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności - ON-2

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniu do ulg i uprawnień – ON-3

Uzyskanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - ON-04

Uzyskanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności - ON-05

Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się - ON-06

Zasiłek pielęgnacyjny - SO-18

Świadczenie pielęgnacyjne - SO-19