górne tło

Bartosz Szydłowski ponownie powołany na dyrektora Łaźni Nowej

22 września Bartosz Szydłowski, odebrał z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego powołanie na dyrektora Teatru Łaźnia Nowa. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2028 r.

Podczas najbliższych pięciu lat, stworzona blisko 20 lat temu przez Bartosza Szydłowskiego scena, będzie konsekwentnie rozwijać i poszerzać szeroko pojętą ofertę kulturalną, w tym m.in. projekty społeczno-artystyczne osadzone w historii Nowej Huty, a także spektakle oparte na ważnych i aktualnych tematach społecznych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, swoje miejsce na łaźniowej scenie znajdą zarówno najbardziej rozpoznawalne nazwiska w polskim teatrze, jak i młodzi, utalentowani twórcy. Wypracowany przez lata potencjał i „know-how” Łaźni pozwolą zarówno na rozwijanie istniejącej już oferty teatralnej i okołoteatralnej, jak i inicjowanie zupełnie nowych projektów wykraczających poza ramy tradycyjnie rozumianej instytucji kultury.

Bartosz Szydłowski jest reżyserem teatralnym, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (w 2022 r. obronił doktorat); twórcą ponad trzydziestu przedstawień. W 1995 r. wspólnie z Małgorzatą Szydłowską założył Teatr Łaźnia – niezależną scenę teatralną na krakowskim Kazimierzu. W 2004 r. stworzona przez nich scena przeniosła się do Nowej Huty i rozpoczęła działalność pod nazwą Teatr Łaźnia Nowa – już jako miejska instytucja kultury.

Jest współtwórcą Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii, pomysłodawcą i autorem wielu cyklicznych projektów oraz imprez w Krakowie i Nowej Hucie, w tym m.in. Festiwalu Genius Loci i Festiwalu Mrożkowskiego.

W 2008 r. stworzył autorską formułę Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia, który pod jego przewodnictwem stał się najważniejszym festiwalem teatralnym w Polsce. Opracowany przez niego program, co roku gromadzi wielotysięczną publiczność, pracując na kulturalną markę Krakowa i Polski.

Realizowane przez niego projekty pełnią szeroką funkcję społeczną, uruchamiając szereg działań zmierzających do społecznej rewitalizacji i transformacji Nowej Huty z jednoczesnym poszanowaniem jej historii i wykorzystaniem w niej potencjału. Jednym ze znaków rozpoznawczych twórczości Bartosza Szydłowskiego jest własny styl pracy z aktorami profesjonalnymi i amatorami. W ostatnich latach wyreżyserował m.in. „Konformistę 2029” (2018), „Wałęsę w Kolonos” (2018), „Hamleta” (2019), „Śnieg” (2021) oraz „Strach i Nędzę 2022” (2022).