górne tło

Przybędzie nowych urządzeń i funkcji w parku przy ulicy Radzikowskiego

Jeszcze w tym roku pojawią się pierwsze elementy zagospodarowania parku przy ulicy Radzikowskiego w Dzielnicy VI Bronowice. Wprowadzane do zielonej przestrzeni nowe funkcje tego miejsca zostały wypracowane podczas spotkań z mieszkańcami.

Teren zieleni po dawnym Motelu Krak w ramach I etapu prac zyska boisko trawiaste wraz z bramkami do piłki nożnej, zestawem do siatkówki oraz piłkochwytami. W pobliżu boiska pojawią się nasadzenia drzew. W części zachodniej zamontowane zostaną huśtawki. Dodatkowo na istniejącej nawierzchni staną ławki ze stołami piknikowymi.

Wcześniej w ramach zadań budżetu obywatelskiego przeprowadzone zostały m.in prace porządkowe oraz pojawiły się ławki oraz kosze na śmieci, tak aby już ułatwić korzystanie z tego terenu. Prace w parku prowadzone są miejscowo, tak aby zachować możliwość stałego korzystania z tego miejsca przez mieszkańców.