górne tło

Powstanie zbiornik retencyjny przy ul. Udzieli

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nowej przeciwpowodziowej inwestycji przy ulicy Udzieli. Jej wartość to 312 tys. zł.

To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Bieżanowa. Pewne już jest, że zbiornik powstanie na czterech gminnych działkach o powierzchni ok. 60 arów. Według przygotowanej przez KEGW „Wariantowej koncepcji odwodnienia dla osiedli Rybitwy i Przewóz”, sugerowana pojemność zbiornika w tym miejscu to 4,3 tys. m³ wody.

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna podpisała umowę z wykonawcą projektu – firmą projektowo-budowlaną „Pro-Instal” Maciej Cisowski. Prace nad projektem budowlanym potrwają 12 miesięcy. Następnym krokiem będzie zabezpieczenie środków i wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje oczekiwaną inwestycję.

Budowa nowego zbiornika retencyjnego przy ul. Udzieli pozwoli na przechwycenie nadmiaru wód w okresie nasilonych opadów i ich magazynowanie w akwenie na czas suszy.