górne tło

Tak się prezentuje szkoła na osiedlu Tonie

W szybko rozwijającym się mieście rozbudowa infrastruktury oświatowej to konieczność. Dlatego Kraków sukcesywnie prowadzi takie inwestycje w wielu lokalizacjach. Jedną z nich jest osiedle Tonie – tamtejsza Szkoła Podstawowa nr 67 przy ul. Kaczorówka powiększyła się o dwukondygnacyjny pawilon, a nowe sale i pracownie wykorzystano już m.in. do organizacji Dnia Naukowców.

Oddany w tym roku do użytku dwukondygnacyjny pawilon Szkoły Podstawowej nr 67 na osiedlu Tonie mieści aż jedenaście sal lekcyjnych, w tym trzy pracownie do nauk ścisłych: informatyczną, fizyczną i biologiczno-chemiczną. Sąsiadują z nimi pokoje dla nauczycieli i pracowników, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i magazynowe. Budynek ma własną kotłownię. W ramach inwestycji zagospodarowano także teren wokół obiektu (ciągi piesze, drogi wewnętrzne, parking, brama wjazdowa z furtką, wiata śmietnikowa, mała architektura, w tym stojaki rowerowe). Całkowity koszt zadania wyniósł 11,9 mln zł.

Dzięki decyzji miasta o rozbudowie szkoły, nad której realizacją czuwało później Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, jej powierzchnia powiększyła się o ponad 1200 m2, a z nowych przestrzeni korzystać może około 420 uczniów. 19 września społeczność szkolna otrzymała od prezydenta Krakowa nową miejską flagę oraz zestaw książek i gier rozwijających umiejętności logicznego rozumowania i zachęcających do dalszego poznawania świata. W sam raz na zorganizowany w tym dniu szkolny Dzień Naukowców.