górne tło

Powstanie parking przy parku Duchackim

Zarząd Zieleni Miejskiej szuka wykonawcy, który wybuduje parking przy ulicach Mochnackiego i Estońskiej. Otwarcie ofert na wykonanie parkingu nastąpi dziś, 28 września.

Park Duchacki powstaje etapami. Planowany przy parku parking ma posłużyć do jego obsługi komunikacyjnej. W planach jest 18 prostopadłych miejsc parkingowych, w tym trzy dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na parking został zaplanowany od ul. Estońskiej.

Zanim parking zostanie wybudowany wykonawca będzie musiał usunąć starą infrastrukturę w miejscu budowy, wykonać nowe instalacje a także wyciąć krzewy i samosiejki w miejscu nowej inwestycji. Parking ma kosztować ponad 240 tys. zł a roboty przy jego budowie powinny zakończyć się w dwa miesiące – czyli jeszcze w tym roku.