górne tło

Działamy proekologicznie – inwestujemy w termomodernizację budynków

Jak wskazuje przeprowadzona w Krakowie inwentaryzacja źródeł emisji gazów cieplarnianych, w największym stopniu w naszym mieście odpowiadają za nie budynki, a w dalszej kolejności transport oraz odpady. Aby ograniczyć zużycie energii, w budynkach będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Kraków, realizujemy działania mające na celu maksymalne zmniejszenie w nich całkowitego zużycia energii elektrycznej.

W przypadku budynków działania te to m.in.: termomodernizacja budynków i instalacja paneli fotowoltaicznych, budowa zbiorników na wody opadowe, wymiana oświetlenia na LED, wymiana stolarki okiennej w placówkach takich jak: szkoły, przedszkola, centra kultury, internaty, przychodnie zdrowia czy DPS-y.

Inwestycje proklimatyczne są realizowane w systemie ciągłym, w tempie, na jakie pozwalają środki finansowe przeznaczone na ten cel w budżecie miasta.

Na liście ukończonych jak dotychczas inwestycji w budynki użyteczności publicznej znajduje się obecnie 169 pozycji. Ich lista (zaktualizowana we wrześniu 2023 r.) jest dostępna w załączniku [PDF] (nowe inwestycje od pozycji 129 do 169).

Wśród nich znajdują się m.in.:

Znaczącą redukcję emisji można w naszym mieście uzyskać także dzięki inwestycjom w transport, który jest drugim w kolejności źródłem emisji gazów cieplarnianych w Krakowie. I w tym obszarze podejmowane są wysiłki, mające na celu emisje te ograniczyć. W części poświęconej inwestycjom transportowym można znaleźć m.in. informacje o nowo powstałych w mieście (budowa lub rozbudowa) stacjach ładowania pojazdów elektrycznych, w tym także autobusów elektrycznych. Cała ich lista: 22 pozycje (zaktualizowana we wrześniu 2023 r.) jest dostępna w załączniku [PDF] (nowe inwestycje od pozycji 14 do 22).

Zbiór inwestycji proklimatycznych zrealizowanych w Krakowie obejmuje jeszcze jedną kategorię: zielono-niebieska infrastruktura, która zawiera 25 pozycji, w tym takie jak: budowa zbiorników retencyjnych i zbiorników na wodę opadową, zakładanie ogrodów deszczowych (np. przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, Krzemienieckiej 63 czy Bolesława Czerwieńskiego 16), parków kieszonkowych (np. przy ul. Fabrycznej), wiat rowerowych czy też altany z zielonym dachem (w parku Leśnym przy ul. Chałupnika).

Ich spis (zaktualizowany we wrześniu 2023 r.) można znaleźć w załączniku [PDF] (nowe inwestycje od pozycji 10 do 25).

Aktualnie we wszystkich trzech kategoriach znajduje się 216 inwestycji proklimatycznych. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Większość z umieszczonych na liście inwestycji (tylko kiedy dostępne są niezbędne dane) jest szczegółowo opisana (czas i miejsce realizacji, jednostka realizująca, ilość zaoszczędzonej energii, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych).

Każdą z nich można odszukać na mapie. Ich lokalizację w MSIP można znaleźć na stronie: msip.um.krakow.pl.