górne tło

Dziś mija termin opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Urząd Miasta Krakowa przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do soboty, 30 września, należy dokonać wpłaty III raty opłaty rocznej za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty w terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.

Należność można uiścić w kasach urzędu (gotówką lub kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w PKO BP: 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 z adnotacją „opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu”, podając jednocześnie numer teczki.

Informacji na ten temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi Wydziału Spraw Administracyjnych UMK pod numerami telefonów: 12 616 93 04 do 07, 12 616 91 90, 12 616 91 22, 12 616 91 69, 12 616 93 22, i 12 616 93 10.