górne tło

Solidarność między gminami

Radni z Komisji Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii powołali zespół ds. Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej.

- Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej to jest dokument, który musimy przyjąć mniej więcej do końca tego roku. Najpóźniej na początku stycznia, po to żeby móc starać się o fundusze europejskie z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To jest dokument, który dotyczy Krakowa i gmin ościennych mówiący o mobilności, transporcie, komunikacji, o wszystkim co jest związane z przemieszczaniem się na tym obszarze. Prace nad nim koordynuje Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Dokument jest na ukończeniu, ma być poddany konsultacjom, przyjęty i zatwierdzony przez rady gmin, które są objęte tym dokumentem - mówił Łukasz Sęk, przewodniczący Komisji Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii.

Po zapoznaniu się ze szczegółami dokumentu radni z Komisji Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii powołali jednogłośnie zespół ds. Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej. W jego składzie znaleźli się: przewodniczący komisji Łukasz Sęk oraz radni Dominik Jaśkowiec i Tomasz Daros.

Misją Stowarzyszenia Metropolia Krakowska jest podejmowanie wspólnych i solidarnych działań o znaczeniu strategicznym, odpowiadających na stojące przed nią wyzwania. Porozumienie wypracowane i wdrożone przez gminy ma na celu podnoszenie skuteczności i efektywności interwencji publicznych. Celem nadrzędnym jest realizacja działań przyczyniających się do podnoszenia standardów życia i dobrostanu mieszkańców, podejmowanych z poszanowaniem różnorodności i lokalnej specyfiki gmin, wchodzących w skład Metropolii Krakowskiej.

Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia Metropoli Krakowskiej przeczytasz tutaj.