górne tło

Podjęte, odrzucone, odesłane – czyli podsumowanie sesji

Uchwały kierunkowe do prezydenta, rezolucje, kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, informacje w sprawie: zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym, działalności spółki Igrzyska Europejskie, kładki Kazimierz – Ludwinów – tym m.in. zajmowali się radni podczas 117. sesji Rady Miasta Krakowa.

Podjęta przez radnych rezolucja dotyczyła programu refundacji kosztów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Natomiast projekt rezolucji w sprawie ochrony terenów zielonych w dzielnicy II Grzegórzki w związku z planowaną budową kampusu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie został decyzją radnych odrzucony.

Radni podjęli uchwałę kierunkową do Prezydenta w sprawie tworzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsca pochówku zwierząt towarzyszących, natomiast projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostanie wprowadzone odstępstwo od ogólnego zakazu spożywania napojów alkoholowych w przestrzeni publicznej został przez radę odrzucony. Natomiast projekt uchwały ustanawiający użytek ekologiczny „Łąki nad Rudawą” został odesłany do projektodawcy.

Podczas pierwszego czytania radni procedowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Soboniowice II”, a podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „rejon ulicy Reymonta i Oleandry”, „Rejon ulic Czarnowiejskiej i Urzędniczej” oraz „Cichy Kącik”.

Radni podjęli 31 uchwał, a 10 procedowali podczas pierwszych czytań, podjęli też jedną rezolucję. Kolejna sesja RMK odbędzie się 27 września.

Podsumowanie obrad